Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Warunki udziału a ocena ofert

Data publikacji: 01-06-2006 Autor: Ryszard Groński

Rozdzielność czynności oceny spełniania warunków od oceny ofert w trybach jednoczęściowych oraz negocjacjach bez ogłoszenia zależy od konieczności wezwania wykonawców do uzupełnienia dokumentów.

W dotychczasowym stanie prawnym rozdzielność czynności oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu od oceny ofert była wyraźnie widoczna w trybach wieloczęściowych, tzn. przetargu ograniczonym, negocjacjach z ogłoszeniem i aukcji elektronicznej. Dodatkowe sygnały wynikały z art. 89 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) – obecnie skreślonego – mówiącego o obowiązku równoczesnego powiadamiania wykonawców o odrzuceniu ofert.

Nowe regulacje

Znowelizowane prawo zamówień publicznych wprowadza nowe rozumienie rozdzielności postępowania (kwantyzacji). Oprócz nowego trybu dialogu konkurencyjnego, którego konstrukcja jest wieloczęściowa, wprowadzono regulacje kwantyzujące. Pierwszą z nich znajdziemy w zmienionym art. 24 ust. 3 Pzp. Przepisy ustawy przed nowelizacją nakazywały zamawiającemu zawiadamianie o wykluczeniu wyłącznie wykonawcy wykluczonego. Brak było zapisów regulujących w sposób oczywisty równoczesność czynności na tym etapie. Obecnie wprowadzono obowiązek równoczesnego informowania wszystkich wykonawców wykluczonych o tym fakcie. Ustawa jednakże nie rozstrzyga w sposób oczywisty, czy powiadomienie ma być kierowane wyłącznie do każdego wykonawcy wykluczonego, czy raczej wszyscy wykonawcy mają zostać powiadomieni „krzyżowo”, tzn. każdy o sobie i każdym innym. Pewne zaś jest, że czynność wykluczenia następuje jednocześnie w odniesieniu do wszystkich wykonawców i niejako jest potwierdzana poprzez powiadomienie. Rozpatrzmy skutki powiadamiania każdego o każdym i każdego wyłącznie o nim samym.

 

Przykład

Załóżmy, że zamawiający wyklucza z postępowania czterech wykonawców: A, B, C i D. Dwóch innych (E i F) nie zostało wykluczonych.

 

I. Zamawiający jednocześnie wysłał zawiadomienia do każdego wykluczonego wykonawcy, przekazując informację wyłącznie o czynności:

– do A o wykluczeniu A,

– do B o wykluczeniu B,

– do C o wykluczeniu C,

– do D o wykluczeniu D. 

 

Na skutek tego wykonawcy A, B, C i D uzyskują możliwość weryfikacji decyzji zamawiającego wyłącznie w odniesieniu do czynności własnego wykluczenia. Brak jest możliwości wniesienia protestu na zaniechanie czynności wykluczenia innego wykonawcy (E i F). W efekcie wykonawca nie dysponuje w 7-dniowym terminie uprawomocnienia się decyzji zamawiającego skutecznym narzędziem oddziaływania na postępowanie, przysługującym mu z mocy art. 179 ust. 1 Pzp.

 

II. Zamawiający jednocześnie wysłał zawiadomienia do każdego wykonawcy, przekazując informację o czynnościach wykluczenia:

– do A o wykluczeniu A, B, C i D,

– do B o wykluczeniu A, B, C i D,

– do C o wykluczeniu A, B, C i D,

– do D o wykluczeniu A, B, C i D.

 

Każdy wykluczony wykonawca otrzymuje kompletną informację, pozwalającą w pełni skorzystać z przysługującego środka ochrony prawnej. Brak oczywistego zapisu ustawowego wskazuje na podważalność takiej czynności. Jednakże dla zachowania zasady przejrzystości postępowania rekomenduję drugą metodę postępowania.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne