Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Lepiej nie ryzykować

Data publikacji: 01-06-2006 Autor: Zbigniew Popek
Autor: Fot. Ingram Publishing

Przy realizacji robót budowlanych stosowanie ryczałtu jako formy wynagrodzenia jest niezbyt korzystnym rozwiązaniem, dlatego też lepiej zdecydować się na wynagrodzenie kosztorysowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 13 znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) przez zamówienia publiczne należy rozumieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Szczególne wymagania w zakresie zawieranych umów są określone w dziale IV Pzp (art. 139–151). W swoich rozważaniach na temat umów zawieranych w wyniku przeprowadzonych postępowań o zamówienie publiczne chciałbym się zatrzymać przy umowach na roboty budowlane. Moja wieloletnia praktyka w zamówieniach publicznych i w nadzorowaniu oraz kierowaniu robotami budowlanymi wskazuje na liczne wersje podpisywanych umów tego rodzaju. Można powiedzieć, że ilu prowadzących procesy inwestycyjne lub remontowe czy też zamawiających, tyle różnych wersji umów. Spotykam się często ze stwierdzeniem, że to, co zapisane w umowie jest ostateczne, ważne i jedynie słuszne. Czy tak jest aby na pewno? Moim zdaniem niemożliwe jest zbudowanie typowego wzorca umowy dla realizacji robót budowlanych. Urząd Zamówień Publicznych zlecił wykonanie typowych wzorów umów. Są one dostępne na stronie internetowej UZP, ale czy odpowiadają oczekiwaniom zamawiających? Pozostawiam to bez komentarza.

Dwa w jednym

Pomimo licznie występujących na rynku różnych wersji umów na wykonanie robót budowlanych, trudno się doszukać dwóch identycznych dokumentów. Świadczy to o tym, że skonstruowanie dobrej umowy uwzględniającej wszystkie aspekty prawne, organizacyjne, techniczne, technologiczne czy jeszcze inne jest bardzo trudne i skomplikowane. Wynika z tego, iż bardzo ważnym elementem procesu zamówienia publicznego jest zbudowanie dobrej i korzystnej (przede wszystkim dla zamawiającego) umowy. Należy również podkreślić, iż jest to wyzwanie dla prawników i inżynierów. Prowadząc zawodowo liczne zadania inwestycyjne spotykam się często z odmiennymi zdaniami jednych i drugich.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne