Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Jak prawidłowo oszacować wartość

Data publikacji: 01-06-2006 Autor: Danuta Jaskulska

Ustalając wartość zamówienia należy pamiętać przede wszystkim o jednej zasadzie: nie można dzielić zamówienia z zamiarem uniknięcia stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Prawidłowo obliczona przez zamawiającego wartość planowanego zamówienia publicznego będzie później podstawą do podjęcia decyzji w zakresie:

 

  • wyboru trybu postępowania,
  • powołania komisji przetargowej,
  • miejsca publikacji ogłoszenia,
  • doprecyzowania rodzajów dokumentów, których zamawiający będzie wymagał od wykonawców i które zostaną określone w siwz, a często również w ogłoszeniu o zamówieniu,
  • terminów składania wniosków/ofert,
  • informowania prezesa UZP o wszczęciu postępowania.

Dynamiczny system zakupów

Zgodnie z art. 32 ust. 6 znowelizowanej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) wartością dynamicznego systemu zakupów jest łączna wartość zamówień objętych tym systemem, których zamawiający zamierza udzielić w okresie trwania systemu. Dynamiczny system zakupów nie stanowi dodatkowego trybu udzielania zamówień. Dotyczy dostaw powszechnie dostępnych, nabywanych na podstawie umowy sprzedaży oraz usług powszechnie dostępnych. Nie może być stosowany do robót budowlanych. Zamawiający może ustanowić dynamiczny system zakupów na okres nie dłuższy niż 4 lata. Załóżmy, że z uwagi na to, iż w naszym kraju nie mamy jeszcze praktyki w stosowaniu dynamicznego systemu zakupów, zamawiający postanowi dokonywać zakupów w okresie 2 lat. Wartością zamówienia będzie więc cena jednostkowa netto pomnożona przez przewidywaną ilość dostaw w okresie tych 2 lat. Oczywiście należy uwzględniać również możliwość zmiany/ wzrostu cen jednostkowych na nasz produkt.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne