Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Kwoty progowe

Data publikacji: 01-06-2006 Autor: Małgorzata Sobolewska
Autor: B.Brosz

Przyjęta nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje istotne zmiany kwot progowych, od przekroczenia których uzależnione będzie stosowanie odpowiednich przepisów.

W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) kwoty progowe określono w konkretnych wartościach euro. Znowelizowane przepisy przewidują, zgodnie z art. 11 ust. 8 Pzp, że kwoty te będą określane w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Wprowadzana regulacja pozwoli uniknąć zmian w przepisach ustawy w przypadku przewidywanej co dwa lata aktualizacji wartości progowych, co wynika z konieczności dostosowania progów przewidzianych w dyrektywach do wartości progów określonych w „Porozumieniu w sprawie zamówień rządowych (GPA)”, zawartego w ramach Światowej Organizacji Handlu, którego stronami są Wspólnota Europejska i jej państwa członkowskie. Wartości progowe we wspomnianym porozumieniu określone są w SDR-ach (jednostkach rozliczeniowych Międzynarodowego Funduszu Walutowego), a w dyrektywach – w euro. Aktualizacja wartości progowych w dyrektywach ma zapewnić ich zgodność z progami określonymi w porozumieniu.

Publikacja ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym UE

Z wartości kwot progowych wynika obowiązek dotyczący przekazywania przez zamawiającego ogłoszeń do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Rozporządzenie wiąże kwoty progowe z rodzajem zamawiającego. Obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich dotyczy zamówień:

 

  1. udzielanych przez zamawiających z sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, z wyłączeniem państwowych szkół wyższych, jednostek badawczo -rozwojowych, państwowych instytucji kultury oraz podsektora samorządowego, a także udzielanych przez zamawiających będących innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej; obowiązek przekazywania ogłoszeń powstaje, gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 137 tys. euro – dla dostaw lub usług oraz 5 278 tys. euro – dla robót budowlanych,
  2. udzielanych przez zamawiających innych niż określeni powyżej z wyłączeniem sektorowych, gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 211 tys. euro – dla dostaw lub usług oraz 5 278 tys. euro – dla robót budowlanych,
  3. udzielanych przez zamawiających sektorowych, gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 422 tys. euro – dla dostaw lub usług oraz 5 278 tys. euro – dla robót budowlanych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne