Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Nowe Prawo zamówień...

30 Październik 2019 
14 października 2019 r. Prezydent RP podpisał zupełnie nowe – długo procedowane i...

Muzeum Sztuki Nowoczesnej

30 Październik 2019 
Budowa nowego budynku Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie rozpoczęła się w czerwcu 2019...

Ogólnopolski Szczyt...

30 Październik 2019 
W dniach 26–27 września 2019 r. w Siedlcach odbyła się V edycja Ogólnopolskiego Szczytu...

Kwoty progowe

Data publikacji: 01-06-2006 Autor: Małgorzata Sobolewska
Autor: B.Brosz

Przyjęta nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje istotne zmiany kwot progowych, od przekroczenia których uzależnione będzie stosowanie odpowiednich przepisów.

W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) kwoty progowe określono w konkretnych wartościach euro. Znowelizowane przepisy przewidują, zgodnie z art. 11 ust. 8 Pzp, że kwoty te będą określane w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. Wprowadzana regulacja pozwoli uniknąć zmian w przepisach ustawy w przypadku przewidywanej co dwa lata aktualizacji wartości progowych, co wynika z konieczności dostosowania progów przewidzianych w dyrektywach do wartości progów określonych w „Porozumieniu w sprawie zamówień rządowych (GPA)”, zawartego w ramach Światowej Organizacji Handlu, którego stronami są Wspólnota Europejska i jej państwa członkowskie. Wartości progowe we wspomnianym porozumieniu określone są w SDR-ach (jednostkach rozliczeniowych Międzynarodowego Funduszu Walutowego), a w dyrektywach – w euro. Aktualizacja wartości progowych w dyrektywach ma zapewnić ich zgodność z progami określonymi w porozumieniu.

Publikacja ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym UE

Z wartości kwot progowych wynika obowiązek dotyczący przekazywania przez zamawiającego ogłoszeń do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Rozporządzenie wiąże kwoty progowe z rodzajem zamawiającego. Obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich dotyczy zamówień:

 

  1. udzielanych przez zamawiających z sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, z wyłączeniem państwowych szkół wyższych, jednostek badawczo -rozwojowych, państwowych instytucji kultury oraz podsektora samorządowego, a także udzielanych przez zamawiających będących innymi państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej; obowiązek przekazywania ogłoszeń powstaje, gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 137 tys. euro – dla dostaw lub usług oraz 5 278 tys. euro – dla robót budowlanych,
  2. udzielanych przez zamawiających innych niż określeni powyżej z wyłączeniem sektorowych, gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 211 tys. euro – dla dostaw lub usług oraz 5 278 tys. euro – dla robót budowlanych,
  3. udzielanych przez zamawiających sektorowych, gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 422 tys. euro – dla dostaw lub usług oraz 5 278 tys. euro – dla robót budowlanych.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne