Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Pytanie – odpowiedź

Data publikacji: 03-07-2006 Autor: Halina Olszowska
Tagi:    olszowska   siwz

Na pytania naszych czytelników odpowiada Halina OLSZOWSKA, konsultant i trener zamówień publicznych, przewodnicząca Rady Programowej „Przetargów Publicznych”.

Niewłaściwa stawka VAT

Czy niewłaściwe podanie podatku VAT (7 zamiast 22 proc.) w niektórych produktach medycznych jest podstawą do odrzucenia oferty?

 

Tak. Zastosowanie niewłaściwej stawki VAT stanowi błąd w obliczeniu ceny, wobec czego zamawiający obowiązany jest ofertę odrzucić na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 Pzp. Przyjmując oferty z 7- i 22-proc. stawką VAT jako właściwe, zamawiający doprowadziłby do sytuacji, w której niemożliwe jest ich porównanie pod względem ceny, stanowiącej kryterium oceny ofert. Mam nadzieję, że zamawiający bardzo dokładnie określił przedmiot zamówienia oraz podał symbol produktów wynikający z Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Symbol PKWiU pozwala na sprawdzenie stawki VAT w ustawie z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Stawkę VAT w danym przypadku ustala sprzedawca na podstawie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. Jednak zamawiający w siwz o wiele częściej, zamiast dokładnego opisu przedmiotu zamówienia, podają wymóg zastosowania konkretnej, często nie sprawdzonej stawki VAT. Jeśli zamawiający przesądza o wysokości stawki, to wydaje się, że wykonawca może polegać na tej informacji. Ewentualne błędy popełnione przez zamawiającego w klasyfikacji VAT będą obciążały zamawiającego. Jeśli jednak zamawiający nie jest pewien, a wykonawca ma podejrzenia, że zastosowana stawka jest nieprawidłowa, to można się zwrócić o oficjalną interpretację do Ośrodka Interpretacji i Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi.  Jest on uprawniony do wydawania opinii w sprawie poprawności zastosowanej klasyfikacji VAT. Przypomnę, że wykonawca musi w swojej cenie uwzględnić obowiązujący podatek. Ceny podawane w ofertach są bowiem cenami brutto, uwzględniającymi VAT i ewentualną akcyzę. Wynika to z art. 2 pkt 1 Pzp i z przywołanej tam ustawy o cenach. Sprawdzając oferty zamawiający musi pamiętać o tym, że to na nim ciąży obowiązek ustalenia, jaką i czy właściwą stawkę zastosował wykonawca. W razie wątpliwości zamawiający na podstawie art. 87 ust. 1 Pzp zawsze może domagać się wyjaśnień od wykonawcy. Jeśli okaże się, że doliczona przez wykonawcę stawka VAT jest inna od tej, którą w myśl obowiązujących przepisów ostatecznie trzeba będzie zapłacić, zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne