Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Pytanie – odpowiedź

Data publikacji: 03-07-2006 Autor: Halina Olszowska
Tagi:    olszowska   siwz

Na pytania naszych czytelników odpowiada Halina OLSZOWSKA, konsultant i trener zamówień publicznych, przewodnicząca Rady Programowej „Przetargów Publicznych”.

Niewłaściwa stawka VAT

Czy niewłaściwe podanie podatku VAT (7 zamiast 22 proc.) w niektórych produktach medycznych jest podstawą do odrzucenia oferty?

 

Tak. Zastosowanie niewłaściwej stawki VAT stanowi błąd w obliczeniu ceny, wobec czego zamawiający obowiązany jest ofertę odrzucić na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 Pzp. Przyjmując oferty z 7- i 22-proc. stawką VAT jako właściwe, zamawiający doprowadziłby do sytuacji, w której niemożliwe jest ich porównanie pod względem ceny, stanowiącej kryterium oceny ofert. Mam nadzieję, że zamawiający bardzo dokładnie określił przedmiot zamówienia oraz podał symbol produktów wynikający z Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Symbol PKWiU pozwala na sprawdzenie stawki VAT w ustawie z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (DzU nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Stawkę VAT w danym przypadku ustala sprzedawca na podstawie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. Jednak zamawiający w siwz o wiele częściej, zamiast dokładnego opisu przedmiotu zamówienia, podają wymóg zastosowania konkretnej, często nie sprawdzonej stawki VAT. Jeśli zamawiający przesądza o wysokości stawki, to wydaje się, że wykonawca może polegać na tej informacji. Ewentualne błędy popełnione przez zamawiającego w klasyfikacji VAT będą obciążały zamawiającego. Jeśli jednak zamawiający nie jest pewien, a wykonawca ma podejrzenia, że zastosowana stawka jest nieprawidłowa, to można się zwrócić o oficjalną interpretację do Ośrodka Interpretacji i Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi.  Jest on uprawniony do wydawania opinii w sprawie poprawności zastosowanej klasyfikacji VAT. Przypomnę, że wykonawca musi w swojej cenie uwzględnić obowiązujący podatek. Ceny podawane w ofertach są bowiem cenami brutto, uwzględniającymi VAT i ewentualną akcyzę. Wynika to z art. 2 pkt 1 Pzp i z przywołanej tam ustawy o cenach. Sprawdzając oferty zamawiający musi pamiętać o tym, że to na nim ciąży obowiązek ustalenia, jaką i czy właściwą stawkę zastosował wykonawca. W razie wątpliwości zamawiający na podstawie art. 87 ust. 1 Pzp zawsze może domagać się wyjaśnień od wykonawcy. Jeśli okaże się, że doliczona przez wykonawcę stawka VAT jest inna od tej, którą w myśl obowiązujących przepisów ostatecznie trzeba będzie zapłacić, zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne