Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Korzystna wymiana

Data publikacji: 03-07-2006 Autor: Marcin Sypniewski
Autor: B. Brosz

Przy udzielaniu zamówień publicznych mogą być stosowane również umowy barterowe. W niektórych przypadkach są istotnym ułatwieniem bądź wpływają na oszczędności finansowe zamawiających.

Wymiana barterowa (kompensacyjna) to najstarsza forma transakcji handlowych, która najczęściej przywodzi na myśl zamierzchłe czasy gospodarki towarowej. Barter jest jednak nadal wykorzystywany w transakcjach handlowych, zaś w ostatnich latach – wraz z uproszczeniem form obrotu gospodarczego i upowszechnieniem nowoczesnych sposobów komunikowania – przeżywa okres rozwoju.

W obrocie gospodarczym

Umowa barterowa to równoważąca się wartościowo wymiana towaru na towar, usługi na usługę czy też towaru na usługę. Umowa barteru jest umowa nienazwaną, wykazuje cechy zbliżone do umowy zamiany (wyrok SN z dnia 26 sierpnia 2004 r. – sygn. I CK 210/04). Może być zawarta w dowolnej formie: pisemnej, ustnej, wymiany faksów czy e-maili. W praktyce najbezpieczniejszą formą jest zawsze forma pisemna. Umowa winna dokładnie określać ekwiwalentne świadczenia, tj. ilość, jakość, wartość towarów podlegających wymianie, specyfikację i wartość świadczonych usług oraz formy i terminy wymiany świadczeń. Należy pamiętać, iż dla celów podatkowych istotny jest również moment wymiany świadczeń, stąd warto dokładnie kwestię tę uregulować w umowie barterowej. Podczas zawierania umów należy pamiętać w szczególności o tym, aby wartość przekazywanych towarów lub świadczonych usług odpowiadała ich rzeczywistej cenie i nie była przez strony zaniżana ani zawyżana. Wadliwe ustalenie ekwiwalentności świadczeń może bowiem zostać zakwestionowane przez organy skarbowe. Tradycyjnie barter związany jest w szczególności z wymianą towarową, która – jak zawarto w tezie cytowanego wyroku Sądu Najwyższego – zbliżona jest do umowy zamiany. Każda ze stron w umowie barterowej jest uważana za sprzedającego towar, który daje w zamian i kupującego, który otrzymuje towar od drugiej strony.

 

Przykłady

  • Hurtownia papiernicza kupuje 2 regały za cenę 1000 zł i sprzedaje kontrahentowi artykuły papiernicze, biurowe i piśmienne o tej samej wartości.
  • Przez lata Bartimpex Aleksandra Gudzowatego prowadził wymianę barterową z Gazpromem – za gaz Bartimpex płacił żywnością i artykułami przemysłowymi.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne