Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Więcej trybów, więcej możliwości

Data publikacji: 03-07-2006 Autor: Jacek Jerka
Autor: Fot. Ingram Publishing

Nieprzestrzeganie przepisów prawa zamówień publicznych dotyczących przesłanek stosowania poszczególnych trybów stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Jak już wskazałem we wcześniejszym artykule („Przetargi Publiczne”, maj 2006), naruszeniem dyscypliny finansów publicznych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 2 lit.a ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – DzU z 2005 r. nr 14, poz. 114, nr 249, poz. 2104 (dalej: uodfp) jest udzielenie zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp), dotyczącym przesłanek stosowania poszczególnych trybów.

Nowelizacyjne zmiany

Istotne modyfikacje w zakresie dopuszczalności stosowania niektórych trybów postępowania wprowadziła nowelizacja z 7 kwietnia 2006 r. (DzU z 2006 r. nr 79, poz. 551), która weszła w życie 25 maja br. Oprócz rozszerzenia liczby możliwych trybów udzielania zamówień publicznych o tryb dialogu konkurencyjnego i zmiany nazwy trybu „aukcja elektroniczna” na „licytacja elektroniczna” ustawa dopuściła także możliwość:

 

  • udzielania zamówienia, którego przedmiot jest objęty umową ramową w trybie z wolnej ręki, jeżeli zamawiający zawarł umowę ramową tylko z jednym wykonawcą,
  • udzielania zamówienia, którego przedmiot jest objęty umową ramową w trybie negocjacji bez ogłoszenia, jeżeli zamawiający zawarł umowę ramową z więcej niż jednym wykonawcą,
  • udzielania zamówienia, którego przedmiot jest objęty dynamicznym sytemu zakupów, stosując odpowiednio przepisy dotyczące udzielania zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, jeżeli przepisy (art. 102–109 Pzp) dotyczące dynamicznego systemu zakupów nie stanowią inaczej.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne