Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

Usługi leśne

Data publikacji: 03-07-2006 Autor: Alina Niewiadomska
Autor: Fot. Ingram Publishing

Stosowanie przepisów prawa zamówień publicznych przy zamawianiu usług leśnych było często dla Lasów Państwowych przyczyną wielu problemów. Dopiero nowelizacja ustawy pozwoliła na uproszczenie procedur.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (dalej: PGL LP) jest państwową jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, działającą na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (DzU z 1992 nr 101, poz. 444 z późn. zm.) oraz Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. PGL LP nie jest jednostką sektora finansów publicznych. Zarządza lasami stanowiącymi własność Skarbu Państwa, prowadzi gospodarkę leśną oraz gospodaruje gruntami, nieruchomościami i ruchomościami związanymi z gospodarką leśną. Nadzór nad LP stanowi minister środowiska. W skład LP wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

 

  • Dyrekcja Generalna LP,
  • regionalne dyrekcje LP,
  • nadleśnictwa,
  • inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, np. zakłady.

 

Lasami Państwowymi kieruje dyrektor generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych. W ramach sprawowanego zarządu, zgodnie z ustawą o lasach, prowadzona jest działalność administracyjna, gospodarcza w zakresie gospodarki leśnej w nadleśnictwach, dodatkowa oraz produkcyjna usługowa na rzecz gospodarki leśnej.

Wewnętrzna strategia

W wyniku przemian ekonomiczno-organizacyjnych w Lasach Państwowych w latach 90. powstał prywatny sektor usług leśnych. Polityka Lasów Państwowych w stosunku do sektora usługodawców leśnych oraz konkretna pomoc w organizowaniu działalności gospodarczej w postaci prowadzonych szkoleń i sprzedaży ratalnej sprzętu specjalistycznego pozwoliła na rozwój powstałych firm usługowych. Konsekwencją obranej strategii było wewnętrzne zarządzenie dyrektora generalnego w sprawie usługowego wykonawstwa zadań gospodarczych w Lasach Państwowych, które pozwalało na zawieranie umów wieloletnich, czego efektem był rozwój firm, a także inwestowanie w kosztowny i specjalistyczny sprzęt.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne