Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Regulamin w fundacji

Data publikacji: 03-07-2006 Autor: Ryszard Groński

Żaden przepis nie sankcjonuje obowiązku tworzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych. Jednak dla zachowania należytej staranności wydaje się to uzasadnione.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego odpowiada kierownik zamawiającego. Każdy z kierowników zamawiającego jest zobowiązany zorganizować system wydatkowania środków publicznych. Czyniąc to poprzez regulamin udzielania zamówień publicznych wprowadza on uregulowanie prawne o zasięgu wewnątrzinstytucjonalnym, zobowiązujące podległe mu osoby do stosowania się do określonych, jednakowych zasad. Poniżej znajduje się przykładowy regulamin udzielania zamówień publicznych. Został on sporządzony dla dużej fundacji, która wydatkuje środki pochodzące z Unii Europejskiej oraz korzysta z pomocy rządów państw spoza Wspólnoty. Fundacja posiada oddziały w każdym z województw oraz podmioty zależne w różnych częściach kraju. Większość zamówień jest udzielana przez fundację jako całość. Z uwagi na znaczną rozpiętość geograficzną omawianej jednostki, konieczne jest przekazywanie czynności zastrzeżonych dla kierownika zamawiającego kierownikom wyodrębnionych jednostek (oddziałów) fundacji.


FUNDACJA

 

Osoba prawna, która może być ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami RP celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności: ochrony zdrowia, rozwoju gospodarki i nauki, oświaty i wychowania, kultury i sztuki, opieki i pomocy społecznej, ochrony środowiska i zabytków.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne