Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Aukcja elektroniczna

Data publikacji: 03-07-2006 Autor: Magdalena Michałowska
Autor: Fot. Image State

W polskim prawie wprowadzono możliwość zastosowania środków elektronicznych nie tylko poprzez komunikację między zamawiającym a wykonawcą, ale również poprzez wykorzystanie interaktywnej dogrywki elektronicznej.

Dostosowanie naszego prawa do dyrektyw europejskich to podstawowy cel nowelizacji. W ślad za dyrektywą 2004/18/WE z dnia 31 marca 2004 r. ustawodawca dostosował ustawę Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) do potrzeb zamawiających, zmieniających się z powodu szybkiej ewolucji technicznej. Rozwój internetu zwiększył możliwości elektronicznego udzielania zamówień już nie tylko w relacji „jeden na jednego” (zamawiający – wykonawca), ale również „jeden na wielu” oraz „wielu na wielu” (jeden zamawiający – kilku wykonawców oraz kilku zamawiających – kilku wykonawców). W sektorze prywatnym wykorzystanie najprostszych form elektronicznego udzielania zamówień poprzez e-mail znane jest już od wielu lat. Rozwój bardziej złożonych systemów, jak: elektroniczne rynki z kilkoma uczestnikami, katalogi elektroniczne, a także e-zamówienia, elektroniczne aukcje (licytacja o najwyższą cenę na rynku sprzedawcy) oraz odwrócone aukcje elektroniczne (licytacja o najniższą cenę na rynku nabywcy), pozwala na zwiększenie konkurencyjności i dostępności zamówienia publicznego w skali całej UE. W rezultacie zamawiający pozyskuje korzystniejszą ofertę, a poza tym oszczędza czas i pieniądze. W systemie zamówień publicznych e-zamówienia to tzw. aukcje odwrotne, zwane również aukcjami holenderskimi.

Klasyczne a elektroniczne

Wspomniana dyrektywa zakłada, że elektroniczne środki komunikacji powinny być traktowane na równi z klasycznymi. Wybrane środki i technologie powinny być w możliwie największym stopniu kompatybilne z technologiami wykorzystywanymi w innych państwach członkowskich. Zasadę tę łatwiej jednak wyrazić niż wprowadzić w życie, bowiem ani dyrektywy, ani nowelizacja Pzp nie definiują żadnych wymagań technicznych. Dyrektywa wyraźnie wskazuje, iż fakt rozwoju elektronicznych technik dokonywania zakupów pomaga w zwiększaniu konkurencji oraz usprawnianiu dokonywania zakupów publicznych, szczególnie pod względem oszczędności czasu i środków pieniężnych. Instytucje zamawiające mogą korzystać z elektronicznych technik dokonywania zakupów pod warunkiem, że ich zastosowanie będzie zgodne z regułami niniejszej dyrektywy oraz zasadami równego traktowania, niedyskryminacji i przejrzystości. Zamawiający, wszczynając postępowanie o wartości powyżej unijnej kwoty progowej, winien spełnić wymogi powszechności w UE. Obowiązek respektowania zasad: równego traktowania, niedyskryminacji i przejrzystości, stanowi swoistą podstawę przepisów dotyczących aukcji. Zasady te w konkretny sposób przekładają się na cały system e-zamówień. Zgodnie z art. 42 ust. 2 dyrektywy 2004/18/WE, państwa członkowskie, które wykorzystują zamówienia elektroniczne, winny kierować się zasadą, iż środki komunikacji oraz narzędzia wykorzystywane w e-zamówieniach muszą być niedyskryminacyjne, ogólnie dostępne i interoperacyjne, jak również nie powinny ograniczać dostępu wykonawców do procedury. Różne technologie, różne standardy i różne przepisy prawne dotyczące e-zamówień oznaczają, iż mogą się pojawić bariery dla wykonawców z UE, zwłaszcza na etapie składania oferty. Ogólnym celem jest eliminacja barier wynikających z różnych na terenie UE przepisów prawnych oraz zakaz wykorzystywania krajowych technologii.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne