Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Aukcja elektroniczna

Data publikacji: 03-07-2006 Autor: Magdalena Michałowska
Autor: Fot. Image State

W polskim prawie wprowadzono możliwość zastosowania środków elektronicznych nie tylko poprzez komunikację między zamawiającym a wykonawcą, ale również poprzez wykorzystanie interaktywnej dogrywki elektronicznej.

Dostosowanie naszego prawa do dyrektyw europejskich to podstawowy cel nowelizacji. W ślad za dyrektywą 2004/18/WE z dnia 31 marca 2004 r. ustawodawca dostosował ustawę Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) do potrzeb zamawiających, zmieniających się z powodu szybkiej ewolucji technicznej. Rozwój internetu zwiększył możliwości elektronicznego udzielania zamówień już nie tylko w relacji „jeden na jednego” (zamawiający – wykonawca), ale również „jeden na wielu” oraz „wielu na wielu” (jeden zamawiający – kilku wykonawców oraz kilku zamawiających – kilku wykonawców). W sektorze prywatnym wykorzystanie najprostszych form elektronicznego udzielania zamówień poprzez e-mail znane jest już od wielu lat. Rozwój bardziej złożonych systemów, jak: elektroniczne rynki z kilkoma uczestnikami, katalogi elektroniczne, a także e-zamówienia, elektroniczne aukcje (licytacja o najwyższą cenę na rynku sprzedawcy) oraz odwrócone aukcje elektroniczne (licytacja o najniższą cenę na rynku nabywcy), pozwala na zwiększenie konkurencyjności i dostępności zamówienia publicznego w skali całej UE. W rezultacie zamawiający pozyskuje korzystniejszą ofertę, a poza tym oszczędza czas i pieniądze. W systemie zamówień publicznych e-zamówienia to tzw. aukcje odwrotne, zwane również aukcjami holenderskimi.

Klasyczne a elektroniczne

Wspomniana dyrektywa zakłada, że elektroniczne środki komunikacji powinny być traktowane na równi z klasycznymi. Wybrane środki i technologie powinny być w możliwie największym stopniu kompatybilne z technologiami wykorzystywanymi w innych państwach członkowskich. Zasadę tę łatwiej jednak wyrazić niż wprowadzić w życie, bowiem ani dyrektywy, ani nowelizacja Pzp nie definiują żadnych wymagań technicznych. Dyrektywa wyraźnie wskazuje, iż fakt rozwoju elektronicznych technik dokonywania zakupów pomaga w zwiększaniu konkurencji oraz usprawnianiu dokonywania zakupów publicznych, szczególnie pod względem oszczędności czasu i środków pieniężnych. Instytucje zamawiające mogą korzystać z elektronicznych technik dokonywania zakupów pod warunkiem, że ich zastosowanie będzie zgodne z regułami niniejszej dyrektywy oraz zasadami równego traktowania, niedyskryminacji i przejrzystości. Zamawiający, wszczynając postępowanie o wartości powyżej unijnej kwoty progowej, winien spełnić wymogi powszechności w UE. Obowiązek respektowania zasad: równego traktowania, niedyskryminacji i przejrzystości, stanowi swoistą podstawę przepisów dotyczących aukcji. Zasady te w konkretny sposób przekładają się na cały system e-zamówień. Zgodnie z art. 42 ust. 2 dyrektywy 2004/18/WE, państwa członkowskie, które wykorzystują zamówienia elektroniczne, winny kierować się zasadą, iż środki komunikacji oraz narzędzia wykorzystywane w e-zamówieniach muszą być niedyskryminacyjne, ogólnie dostępne i interoperacyjne, jak również nie powinny ograniczać dostępu wykonawców do procedury. Różne technologie, różne standardy i różne przepisy prawne dotyczące e-zamówień oznaczają, iż mogą się pojawić bariery dla wykonawców z UE, zwłaszcza na etapie składania oferty. Ogólnym celem jest eliminacja barier wynikających z różnych na terenie UE przepisów prawnych oraz zakaz wykorzystywania krajowych technologii.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne