Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

PPP i dofinansowanie UE

26 Luty 2020 
Spalarnie odpadów, które mają powstać w Gdańsku i Olsztynie w formule PPP, realizowane...

Prace konserwatorskie w...

26 Luty 2020 
Muzeum Auschwitz ogłosiło przetarg w celu wyłonienia wykonawcy prac konserwatorskich...

100 obwodnic w 10 lat

26 Luty 2020 
14 lutego rozpoczęły się konsultacje publiczne dotyczące projektu programu budowy 100...

Pytanie – odpowiedź

Data publikacji: 01-08-2006 Autor: Halina Olszowska

Na pytania naszych czytelników odpowiada Halina OLSZOWSKA, konsultant i trener zamówień publicznych, przewodnicząca Rady Programowej „Przetargów Publicznych”.

Usługi bankowe

Jesteśmy jednostką samorządową (gminą). Czy zatem obowiązuje nas ustawa Prawo zamówień publicznych w zakresie usług bankowych, gdzie opłaty, prowizje, odsetki i inne świadczenia prowadzone przez bank nie przekraczają wartości 6 tys. euro? Mamy wątpliwości co do interpretacji art. 34 ust. 4 w stosunku do art. 4 pkt 8 Pzp. Przewidywane roczne koszty obsługi bankowej nie przekraczają kwoty 10 tys. zł.

 

Gmina jest podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy z mocy art. 3 ust. 1 pkt 1 Pzp. Wyłączenia stosowania ustawy określone w art. 4 pkt 3 lit. j nie obejmują usług bankowych, takich jak obsługa budżetu czy udzielenie kredytu. Usług tych nie ma także wśród okoliczności upoważniających do udzielenia zamówienia z wolnej ręki. Jedyną „ulgą”, na jaką ustawa pozwala w odniesieniu do usług bankowych, jest możliwość zawarcia umowy na okres do 5 lat bez powiadamiania o tym prezesa UZP (art. 142 ust. 4 w związku z ust. 3 Pzp). Zgodnie z definicją zamówienia publicznego (art. 2 pkt 13 Pzp) jest nim umowa odpłatna pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. Jednakże, aby można było mówić o zawieraniu umowy nieodpłatnej, najpierw trzeba wykazać, że realizując zasady udzielania zamówienia publicznego, w tym zasadę uczciwej konkurencji, wybrano taki bank, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę.  Z kolei najkorzystniejsza oferta to niekoniecznie ta niewymagająca ponoszenia ze strony zamawiającego żadnych kosztów, ale i taka, która zapewnia zamawiającemu wymierne korzyści związane np. z przechowywaniem środków finansowych zamawiającego na korzystnie oprocentowanych rachunkach. Podstawą rozpoczęcia i prawidłowego przygotowania każdego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest określenie przedmiotu oraz wartości, a także warunków realizacji danego zamówienia. Nie można więc z góry zakładać, że bank będzie wykonywał usługę za darmo czy też poniżej magicznego progu 6 tys. euro, gdyż warunki realizacji zamówienia winny wynikać z oferty banku złożonej w postępowaniu prowadzonym w takim trybie, jaki wynika z przedmiotu i wartości zamówienia. Wartością zamówienia dotyczącego prowadzenia rachunku gminy, zgodnie z art. 34 ust. 4, będą koszty związane z obsługą tego rachunku (opłaty, prowizje, odsetki i inne podobne świadczenia), a nie np. kwota przechowywanych na rachunku środków pieniężnych czy kwota kredytu. Gdy z przeprowadzonego przez zamawiającego szacunkowego ustalenia wartości wynika, iż poprzez rezygnację banków z pobierania opłaty i prowizji wartość szacunkowa zamówienia wynosi 0 zł czy też 10 tys. zł, zastosowanie będzie miał art. 4 pkt 8 Pzp, zgodnie z którym jej procedury nie mają zastosowania do zamówień o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 6 tys. euro. Po obowiązującym od dnia 25 maja br. kursie euro równym 4,378 zł – 10 tys. zł to zaledwie 2.284 euro, czyli znacznie poniżej progu. Przypomnę, że za odpowiednie ustalenie wartości zamówienia (art. 32 ust. 1 Pzp) odpowiada kierownik zamawiającego, czyli w przypadku gminy prezydent, burmistrz czy wójt, zaś art. 32 ust. 2 zakazuje zaniżania wartości zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne