Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Pytanie – odpowiedź

Data publikacji: 01-08-2006 Autor: Halina Olszowska

Na pytania naszych czytelników odpowiada Halina OLSZOWSKA, konsultant i trener zamówień publicznych, przewodnicząca Rady Programowej „Przetargów Publicznych”.

Usługi bankowe

Jesteśmy jednostką samorządową (gminą). Czy zatem obowiązuje nas ustawa Prawo zamówień publicznych w zakresie usług bankowych, gdzie opłaty, prowizje, odsetki i inne świadczenia prowadzone przez bank nie przekraczają wartości 6 tys. euro? Mamy wątpliwości co do interpretacji art. 34 ust. 4 w stosunku do art. 4 pkt 8 Pzp. Przewidywane roczne koszty obsługi bankowej nie przekraczają kwoty 10 tys. zł.

 

Gmina jest podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy z mocy art. 3 ust. 1 pkt 1 Pzp. Wyłączenia stosowania ustawy określone w art. 4 pkt 3 lit. j nie obejmują usług bankowych, takich jak obsługa budżetu czy udzielenie kredytu. Usług tych nie ma także wśród okoliczności upoważniających do udzielenia zamówienia z wolnej ręki. Jedyną „ulgą”, na jaką ustawa pozwala w odniesieniu do usług bankowych, jest możliwość zawarcia umowy na okres do 5 lat bez powiadamiania o tym prezesa UZP (art. 142 ust. 4 w związku z ust. 3 Pzp). Zgodnie z definicją zamówienia publicznego (art. 2 pkt 13 Pzp) jest nim umowa odpłatna pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. Jednakże, aby można było mówić o zawieraniu umowy nieodpłatnej, najpierw trzeba wykazać, że realizując zasady udzielania zamówienia publicznego, w tym zasadę uczciwej konkurencji, wybrano taki bank, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę.  Z kolei najkorzystniejsza oferta to niekoniecznie ta niewymagająca ponoszenia ze strony zamawiającego żadnych kosztów, ale i taka, która zapewnia zamawiającemu wymierne korzyści związane np. z przechowywaniem środków finansowych zamawiającego na korzystnie oprocentowanych rachunkach. Podstawą rozpoczęcia i prawidłowego przygotowania każdego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest określenie przedmiotu oraz wartości, a także warunków realizacji danego zamówienia. Nie można więc z góry zakładać, że bank będzie wykonywał usługę za darmo czy też poniżej magicznego progu 6 tys. euro, gdyż warunki realizacji zamówienia winny wynikać z oferty banku złożonej w postępowaniu prowadzonym w takim trybie, jaki wynika z przedmiotu i wartości zamówienia. Wartością zamówienia dotyczącego prowadzenia rachunku gminy, zgodnie z art. 34 ust. 4, będą koszty związane z obsługą tego rachunku (opłaty, prowizje, odsetki i inne podobne świadczenia), a nie np. kwota przechowywanych na rachunku środków pieniężnych czy kwota kredytu. Gdy z przeprowadzonego przez zamawiającego szacunkowego ustalenia wartości wynika, iż poprzez rezygnację banków z pobierania opłaty i prowizji wartość szacunkowa zamówienia wynosi 0 zł czy też 10 tys. zł, zastosowanie będzie miał art. 4 pkt 8 Pzp, zgodnie z którym jej procedury nie mają zastosowania do zamówień o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 6 tys. euro. Po obowiązującym od dnia 25 maja br. kursie euro równym 4,378 zł – 10 tys. zł to zaledwie 2.284 euro, czyli znacznie poniżej progu. Przypomnę, że za odpowiednie ustalenie wartości zamówienia (art. 32 ust. 1 Pzp) odpowiada kierownik zamawiającego, czyli w przypadku gminy prezydent, burmistrz czy wójt, zaś art. 32 ust. 2 zakazuje zaniżania wartości zamówienia w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne