Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Zamawianie usług twórczych

Data publikacji: 01-12-2011 Autor: Joanna Staniewicz

Korzystając z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c pzp, zamawiający musi wykazać nie tylko to, że zamierza nabyć usługę lub produkt o charakterze twórczym, ale również to, że na rynku nie jest dostępny żaden ich „ekwiwalent”.

Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą. Należy pamiętać, że ten niekonkurencyjny tryb może być zastosowany przez zamawiającego tylko w ściśle określonych przypadkach.

Aspekt artystyczny

Jedną z okoliczności uprawniającą zamawiającego do wyboru wykonawcy w tym trybie jest twórczy lub artystyczny charakter zamawianej usługi, robót lub dostawy. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp, zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej. Artykuł ten stanowi implementację art. 31 pkt 1 lit. b dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (DzUrz UE L 134 z 30 kwietnia 2004 r.), dalej: dyrektywa 2004/18/WE.

 

Dyrektywa 2004/18/WE w tym zakresie została transponowana do prawa polskiego w pełni. Treść przywołanego przepisu pzp nie odbiega od prawa unijnego i nie prowadzi tym samym do wątpliwości interpretacyjnych. W szczególności nie występuje taka rozbieżność treści dyrektywy z treścią pzp w omawianym zakresie, która utrudniałaby stosowanie tego przepisu w praktyce.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne