Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Zamawianie usług twórczych

Data publikacji: 01-12-2011 Autor: Joanna Staniewicz

Korzystając z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c pzp, zamawiający musi wykazać nie tylko to, że zamierza nabyć usługę lub produkt o charakterze twórczym, ale również to, że na rynku nie jest dostępny żaden ich „ekwiwalent”.

Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą. Należy pamiętać, że ten niekonkurencyjny tryb może być zastosowany przez zamawiającego tylko w ściśle określonych przypadkach.

Aspekt artystyczny

Jedną z okoliczności uprawniającą zamawiającego do wyboru wykonawcy w tym trybie jest twórczy lub artystyczny charakter zamawianej usługi, robót lub dostawy. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp, zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę w przypadku udzielania zamówienia w zakresie działalności twórczej lub artystycznej. Artykuł ten stanowi implementację art. 31 pkt 1 lit. b dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (DzUrz UE L 134 z 30 kwietnia 2004 r.), dalej: dyrektywa 2004/18/WE.

 

Dyrektywa 2004/18/WE w tym zakresie została transponowana do prawa polskiego w pełni. Treść przywołanego przepisu pzp nie odbiega od prawa unijnego i nie prowadzi tym samym do wątpliwości interpretacyjnych. W szczególności nie występuje taka rozbieżność treści dyrektywy z treścią pzp w omawianym zakresie, która utrudniałaby stosowanie tego przepisu w praktyce.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne