Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Obowiązki zamawiającego

Data publikacji: 01-08-2006 Autor: Jacek Jerka

Naruszenia przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie zawiadamiania prezesa UZP, określania warunków udziału w postępowaniu oraz opisywania przedmiotu zamówienia.

Obowiązek zawiadamiania prezesa UZP o wszczęciu postępowania w niektórych trybach został wprowadzony do Pzp przepisami ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (DzU z 10 maja 2006 r. nr 79, poz. 551). Nowelizacja zmieniająca ustawę Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) nałożyła na zamawiającego obowiązek zawiadamiania prezesa UZP w terminie 3 dni od wszczęcia postępowania o:

 

  1. wszczęciu postępowania w trybie negocjacji z ogłoszeniem, jeżeli wartość zamówienia na roboty budowlane jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20 mln euro, a na dostawy lub usługi – 10 mln euro (art. 55 ust. 2 Pzp),
  2. wszczęciu postępowania w trybie dialogu konkurencyjnego, jeżeli wartość zamówienia na roboty budowlane jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20 mln euro, a na dostawy lub usługi – 10 mln euro (art. 60b ust. 2 Pzp),
  3. wszczęciu postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń o zamówieniach na dostawy lub usługi Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (UOPWE) (art. 62 ust. 2 Pzp),
  4. wszczęciu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń o zamówieniach na dostawy lub usługi UOPWE (art. 67 ust. 2 Pzp). Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w wymienionych wyżej trybach musi zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne zastosowania danego trybu postępowania.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne