Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Zamówienia sektorowe

Data publikacji: 01-08-2006 Autor: Halina Olszowska
Autor: P. Kanarek

Kto jest zamawiającym sektorowym, w jakich przypadkach prawo zamówień publicznych stosowane jest na zasadach szczególnych lub w pełnym zakresie oraz kiedy mamy do czynienia z wyłączeniem stosowania przepisów.

Krąg podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) już od momentu wydatkowania równowartości 6 tys. euro jest bardzo szeroki. Znacznie mniejszą grupę stanowią tzw. zamawiający sektorowi, którzy stosują ustawę na zasadach szczególnych. Niezależnie od tego, w jakim zakresie podmiot zobowiązany jest do stosowania ustawy, aby zachodziła konieczność jej stosowania podmiot musi być zamawiającym w rozumieniu przepisów Pzp.

I. Kto jest zamawiającym sektorowym

Art. 2 pkt 12 Pzp podaje definicję zamawiającego:

 

  • jeśli w prawie zamówień publicznych jest mowa o zamawiającym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej obowiązaną do stosowania ustawy,
  • podmioty zobowiązane do stosowania ustawy wymienione są w art. 3 ust. 1 Pzp.

 

Dla potrzeb niniejszego artykułu, spośród wymienionych tam jednostek, wybrałam tylko te, które mogą zostać zaliczone do zamawiających sektorowych.

 

1. Art. 3 ust. 1 pkt 3

 

Pośród podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 3 Pzp znajdują się takie, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych. Nie będą to więc zakłady czy jednostki budżetowe gminy, ale wyłącznie te, które są instytucjami prawa publicznego, czyli osobami prawnymi powołanymi szczególnie w celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym. Aby zostać zaliczonym do tej grupy, trzeba spełniać jednocześnie poniższe warunki:

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne