Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Centralny zamawiający

Data publikacji: 01-08-2006 Autor: Tatiana Kluszczyńska
Autor: Fot. Ingram Publishing

Wprowadzenie tej instytucji ma pozwolić zmniejszyć wydatki. Może też jednak skutecznie utrudnić małym i średnim wykonawcom dostęp do rynku.

Wprowadzenie instytucji centralnego zamawiającego wynikało z dyrektyw Unii Europejskiej: klasycznej i sektorowej, w ramach których przewidziano dopuszczenie centralnego zamawiającego do wszystkich zamówień. Art. 15a Pzp wprost określa, że centralny zamawiający będzie mógł dokonywać scentralizowanych zamówień przeznaczonych dla administracji rządowej oraz innych zamawiających, ale tylko pod takim warunkiem, że zamówienie będzie związane z działalnością więcej niż jednego zamawiającego. Centralnego zamawiającego będzie wyznaczać spośród organów administracji rządowej lub jednostek organizacyjnych podległych tym organom lub przez nie nadzorowanych i w drodze zarządzenia prezes Rady Ministrów. Z noweli wynika, że premier może, lecz nie musi powołać takiego centralnego zamawiającego. W zarządzeniu premiera muszą być podane następujące informacje:
 

  • nazwa centralnego zamawiającego,
  • lista zamawiających z administracji rządowej,
  • określone rodzaje zamówień, które mają być nabywane przez zamawiających z administracji rządowej od centralnego zamawiającego,
  • zakres niezbędnych informacji przekazywanych centralnemu zamawiającemu przez tych zamawiających, które będą niezbędne do przeprowadzenia postępowania,
  • sposób współdziałania z centralnym zamawiającym przez tych zamawiających, dla których będzie przeznaczone zamówienie.

Korzyści i zagrożenia

Powołany centralny zamawiający ma do czynienia ze skoncentrowanymi zakupami jednostek administracji rządowej. Według szacunków, pozwoli to na zaoszczędzenie około 10-20 proc., zaś zdaniem optymistów – nawet 30-40 proc. wydatków. Gdy instytucja centralnego zamawiającego zacznie już w pełni funkcjonować, centralizacja zamówień doprowadzi do tego, że tylko nieliczne i bardzo drobne lub wysoko specjalistyczne zamówienia pozostaną w gestii poszczególnych zamawiających.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne