Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Pakiet wolnościowy

27 Listopad 2019 
Prawo budowlane ma się stać proobywatelskie, deregulacyjne i wolnościowe – taki cel...

Realizacja programów unijnych

27 Listopad 2019 
Portal Funduszy Europejskich opublikował dane dotyczące postępów w realizacji programów...

Zmiana ustawy o zasadach...

27 Listopad 2019 
6 listopada 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach...

Sprzedaż nieruchomości (cz. 2 – przeprowadzenie procedury przetargowej)

Data publikacji: 04-09-2006 Autor: Rafał Padrak
Tagi:    wadium   komisja przetargowa
Autor: B.Brosz

Zasady kwalifikowania ofert, ich analiza, otwarcie rokowań, przeprowadzanie przetargu dodatkowego oraz wyłonienie nabywcy nieruchomości i podpisanie umowy.

Trzecim etapem postępowania przetargowego jest przetarg sensu stricte. Przetarg pisemny składa się z części jawnej i niejawnej (§ 18 ust. 2 rozporządzenia ). W części jawnej, która odbywa się w obecności wykonawców, można wyróżnić czynności dokonywane przez przewodniczącego komisji przetargowej (§ 19 ust. 1 rozporządzenia) oraz komisję przetargową in gremium (§ 19 ust. 2 i § 20 rozporządzenia1). Przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg, informując każdorazowo o:

 

  1. oznaczeniu nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości,
  2. powierzchni nieruchomości,
  3. opisie nieruchomości,
  4. przeznaczeniu nieruchomości i sposobie jej zagospodarowania,
  5. cenie wywoławczej,
  6. obciążeniach nieruchomości,
  7. zobowiązaniach, których przedmiotem jest nieruchomość,
  8. skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży,
  9. zastrzeżeniu, że właściwemu organowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne