Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

LiveChat w PARP

30 Styczeń 2020 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowy kanał kontaktu z...

Sygnalizacja dla zapatrzonych...

30 Styczeń 2020 
Warszawa testuje nowe oznaczenia przejść dla pieszych, które wyświetlają na chodnikach...

Narzędzia do obliczania LCC

30 Styczeń 2020 
W ramach inicjatywy służącej szerszemu uwzględnianiu kosztów cyklu życia w zamówieniach...

Sprzedaż nieruchomości (cz. 2 – przeprowadzenie procedury przetargowej)

Data publikacji: 04-09-2006 Autor: Rafał Padrak
Tagi:    wadium   komisja przetargowa
Autor: B.Brosz

Zasady kwalifikowania ofert, ich analiza, otwarcie rokowań, przeprowadzanie przetargu dodatkowego oraz wyłonienie nabywcy nieruchomości i podpisanie umowy.

Trzecim etapem postępowania przetargowego jest przetarg sensu stricte. Przetarg pisemny składa się z części jawnej i niejawnej (§ 18 ust. 2 rozporządzenia ). W części jawnej, która odbywa się w obecności wykonawców, można wyróżnić czynności dokonywane przez przewodniczącego komisji przetargowej (§ 19 ust. 1 rozporządzenia) oraz komisję przetargową in gremium (§ 19 ust. 2 i § 20 rozporządzenia1). Przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg, informując każdorazowo o:

 

  1. oznaczeniu nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości,
  2. powierzchni nieruchomości,
  3. opisie nieruchomości,
  4. przeznaczeniu nieruchomości i sposobie jej zagospodarowania,
  5. cenie wywoławczej,
  6. obciążeniach nieruchomości,
  7. zobowiązaniach, których przedmiotem jest nieruchomość,
  8. skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży,
  9. zastrzeżeniu, że właściwemu organowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne