Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

Ustawa niezgodna z konstytucją?

Data publikacji: 04-09-2006 Autor: Konrad Brodaczewski
Tagi:    olszowska
Autor: P. Kanarek

W nowelizacji, która weszła w życie 25 maja 2006 r., ustawodawca naruszył konstytucyjną zasadę prawa do sądu, uniemożliwiając wykonawcom składanie odwołań i skarg w postępowaniach do 60 tys. euro.

Prawo zamówień publicznych, realizując konstytucyjną zasadę prawa do sądu, ukształtowało szczególny system środków ochrony prawnej. Przyjmuje się, że gwarantuje on dochodzenie sprawiedliwości w ramach procedur o udzielenie zamówienia publicznego. Jednak uchwalona ostatnio nowelizacja tego aktu prawnego, mająca na celu liberalizację oraz przyśpieszenie prowadzonych postępowań, wprowadziła wyłom w tej zasadzie. Warto więc szczegółowo przeanalizować to zagadnienie oraz rozważyć, czy wprowadzone przepisy pozostają w zgodzie z konstytucją RP.

Prawo do sądu

Prawo do sądu to jedno z fundamentalnych praw człowieka wykształconych w cywilizacji zachodniej. Już od starożytności tworzone były różne formy sprawowania władzy sądowniczej oraz wymierzania sprawiedliwości. Żadna cywilizacja nie mogła obejść się bez lepiej lub gorzej funkcjonującego systemu sądowniczego. Szczególnie rozbudowany system tego typu ukształtowany został w Imperium Rzymskim. Z istnieniem systemu sądowniczego bezpośrednio związane jest zagadnienie prawa do sądu, czyli uprawnienia do korzystania z instytucji sądowniczych przez podmioty prawa. W trakcie rozwoju cywilizacyjnego zakres podmiotowy oraz przedmiotowy tego prawa ulegał stopniowemu rozszerzaniu aż do obecnego jego kształtu. W polskim porządku prawnym prawo do sądu wynika przede wszystkim z konstytucji RP, Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych1 oraz Konwencji o Ochronie Praw Człowieka2 , których Polska jest stroną. Oba akty prawa międzynarodowego zobowiązują państwa, które je ratyfikowały, do zagwarantowania każdemu podmiotowi prawa do sprawiedliwego i bezstronnego rozpatrzenia jego sprawy przez niezawisły sąd, którego właściwość winna wynikać z aktu prawnego o randze ustawy. Konwencja wskazuje ponadto na konieczność wydania rozstrzygnięcia w rozsądnym terminie. Zakres tak określonego prawa do sądu, zgodnie z paktem oraz konwencją, winien rozciągać się tak na zasadność oskarżenia w sprawie karnej, jak i na rozstrzygnięcia o prawach i obowiązkach o charakterze cywilnym.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne