Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Regulamin komisji przetargowej w fundacji

Data publikacji: 04-09-2006 Autor: Monika Ryncarz, Ryszard Groński

Prawo zamówień publicznych nakłada na kierownika zamawiającego obowiązek powołania komisji przetargowej w postępowaniach o wartości powyżej 60 tys. euro. Przy niższej wartości jest to warunek fakultatywny.

Komisja przetargowa jest zespołem pomocniczym kierownika zamawiającego, powołanym do oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, oceny ofert, przygotowywania propozycji wyboru oferty najkorzystniejszej albo unieważnienia postępowania. Kierownik zamawiającego może powierzyć komisji przetargowej również wykonywanie innych czynności związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowania. Komisja może składać się zarówno z pracowników zamawiającego, jak również z innych osób. Skład komisji nie może być mniejszy niż trzy osoby. Przepis artykułu 21 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) nakazuje kierownikowi zamawiającego określenie organizacji, składu, trybu pracy oraz zakresu obowiązków członków komisji przetargowej. Dokonując tej czynności, kierownik musi mieć na celu zapewnienie sprawności działania komisji przetargowej, indywidualizację odpowiedzialności jej członków za wykonywane czynności oraz przejrzystości jej prac. Aby wykonać dyspozycję art. 21 ust. 3 Pzp, skoordynować prace komisji przetargowych, dokonać ujednolicenia wewnętrznych procedur oraz wprowadzić wzory dokumentów obowiązujące w ramach jednostki organizacyjnej, kierownik zamawiającego winien wprowadzić regulamin komisji przetargowej, który uwzględni specyfikę jednostki organizacyjnej. Szczegóły działania komisji przetargowych mogą bowiem różnić się w zależności od rodzaju jednostki organizacyjnej. Różnice mogą dotyczyć również przyjętego sposobu powoływania komisji przetargowych, która może mieć charakter stały albo być powoływana do konkretnych postępowań. W zależności od tego mamy do czynienia bądź to z powoływaniem członków komisji do postępowania lub postępowań, bądź to z weryfikacją składu komisji przetargowej pod kątem możliwości uczestnictwa w pracach komisji poszczególnych, powołanych już wcześniej członków. Poniżej zamieszczony został regulamin pracy komisji przetargowej, sporządzony dla fundacji posiadającej oddziały w całym kraju. Dokument ten przewiduje powoływanie komisji przetargowej do poszczególnych projektów, w realizacji których prowadzi się kilka lub kilkadziesiąt postępowań.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne