Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Zabezpieczenie umowy

Data publikacji: 04-09-2006 Autor: Robert Bartkowski

Zamówienia publiczne są finansowane ze środków publicznych, dlatego też w prawie wprowadzono szczególne instrumenty mające na celu zabezpieczenie prawidłowego toku ich realizacji.

Pomimo tego, iż prawo normujące zamówienia publiczne funkcjonuje już od wielu lat, wciąż jest w fazie budowania i rozwoju. Przykładem tego jest wejście w życie w dniu 2 marca 2004 roku ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp). Czynnikiem mającym bezpośredni i znaczący wpływ na system zamówień publicznych są kolejne zmiany (nowelizacje) Pzp oraz wielu innych przepisów prawnych będących w bezpośrednim związku, a tym samym mających wpływ na funkcjonowanie systemu zamówień publicznych. Celem wdrożenia w życie systemu zamówień publicznych jest dążenie do racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi. Jednak pojawiające się wątpliwości, kontrowersje czy niezrozumienie stanowią największe zagrożenie dla prawidłowej budowy, funkcjonowania i rozwoju systemu zamówień publicznych. To, co dzisiaj stanowi niejasność czy wątpliwość jutro może urosnąć do rangi poważnego problemu, z którym musi sobie poradzić potencjalny wykonawca lub pracownik zamawiającego. Trzeba zdać sobie sprawę z tego, iż zamówienia publiczne są finansowane ze środków publicznych, dlatego też w Pzp wprowadzono szczególne instrumenty mające na celu zabezpieczenie prawidłowego toku ich realizacji wskutek zawartej umowy cywilnoprawnej w sprawie zamówienia publicznego. Ponadto celem wprowadzenia instytucji zabezpieczenia jest możliwość pokrycia choćby części roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień zawartej umowy. Jeżeli natomiast wykonawca jest gwarantem, to zabezpieczenie służy również pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości (art. 147 ust. 2 Pzp).

Zmiany w przepisach

Postanowienia nowelizacji Pzp dotknęły również zapisów stanowiących o zabezpieczeniu należytego wykonania umowy (zwanego zabezpieczeniem). Postanowienia ustawy w tej kwestii to temat budzący kontrowersje i niechęć, szczególnie pośród sektora wykonawców. Dlatego w niniejszym artykule chciałbym przedstawić zasady jego funkcjonowania, a także zwrócić uwagę na zaistniałe w tym względzie zmiany w przepisach. Z tabel nr 1 i 2 wynika, że dotychczasowe zapisy ustawy traktujące o zabezpieczeniu uległy zmianie w następującym zakresie:

 

– wartości zamówień, od których zamawiający ma obowiązek żądania zabezpieczenia,

– form, w jakich może być wniesione zabezpieczenie, czyli dokonanego rozszerzenia dotychczasowego katalogu o poręczenie Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej (SKOK).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne