Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Pytanie – odpowiedź

Data publikacji: 02-10-2006 Autor: Halina Olszowska
Tagi:    olszowska   wadium   zamówienia mieszane   siwz

Na pytania naszych czytelników odpowiada Halina OLSZOWSKA, konsultant i trener zamówień publicznych, przewodnicząca Rady Programowej „Przetargów Publicznych”.


Dostawa mebli czy ich wykonanie?

Jeśli w mojej instytucji planuje się zamówienie mebli: biurowych (w postaci szaf, biurek i stolików), dostawę krzeseł biurowych oraz wykonanie mebli kuchennych, to czy muszę zakwalifikować wszystko do jednego rodzaju zamówienia i przeprowadzić postępowanie w jednym trybie? Stosując kody CPV każde z tych zamówień mogłabym potraktować oddzielnie (każde ma inny kod). Obecnie musze ująć to w jednym postępowaniu, bo rozumiem, że są to usługi tego samego rodzaju – czyli wykonanie mebli?

 

Czytelniczka najpierw pisze o dostawie mebli, a więc, jak sądzę, gotowych wyrobów, potem zaś o wykonaniu mebli, jakby chodziło o wykonania mebli – przynajmniej tych kuchennych – na indywidualne zamówienie. Czym innym jest natomiast dostarczenie gotowych wyrobów, a czym innym zlecenie ich wyprodukowania. Tak czy inaczej mamy do czynienia z dostawą i nie może więc być mowy o usłudze. Wystarczy porównać definicję dostawy zawartą w art. 2 pkt 2 Pzp z definicją dostawy określoną w art. 605 kodeksu cywilnego, gdzie jest mowa o wytworzeniu i dostarczeniu wytworzonej rzeczy. Tym bardziej nie możemy tu mówić o usłudze tego samego rodzaju, gdyż to określenie dotyczy zamówień powtarzających się okresowo, co nie ma zastosowania w niniejszym przypadku. Ważnym tutaj przepisem jest też art. 6 ust. 1 i 2 Pzp, nakazujący w odpowiedni sposób kwalifikować zamówienia mieszane – usługi z dostawami. Podejrzewam jednak, że czytelniczce chodzi o dostawę rzeczy gotowej, a nie jej wytworzenie. W opisanym przypadku trzeba więc zadać sobie pytanie: Dlaczego nie mogę przeprowadzić jednego postępowania na dostawę wszystkich mebli z dopuszczeniem składania ofert częściowych odrębnie na część a), b), i c)? Co stoi na przeszkodzie? Odpowiedź na tak postawione pytanie najczęściej wydaje się być jednoznaczna: Kiedy tak zrobię, wówczas wartością zamówienia będzie suma wszystkich trzech części, a to spowoduje, że będę musiał przeprowadzić postępowanie powyżej 6 czy 60 tys. euro. Jeżeli jednak suma wszystkich trzech części przekracza 6 tys. euro, ale nie 60 tys. euro, zamawiający może przeprowadzić trzy odrębne postępowania, nie naruszając przy tym art. 32 ust. 2 Pzp, który zakazuje dzielenia zamówienia na części. Taki podział nie będzie dokonany w celu obejścia przepisów ustawy, tylko z jakiegoś bliżej nieokreślonego powodu zamawiający zamierza trzy razy wykonać te same czynności, mnożyć dokumentację i wydłużyć w czasie zawarcie umowy i realizację zamówienia. Nie od rzeczy będzie przypomnienie podstawowego pytania zamawiającego: Czemu ma służyć to, co robię?

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne