Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Rozbiórka obiektu (cz. 1)

Data publikacji: 02-10-2006
Tagi:    pełnomocnictwo
Autor: Fot. Ingram Publishing

Kiedy wymagane jest pozwolenie, a kiedy wystarczy zgłoszenie, w jakich sytuacjach rozbiórka jest efektem nakazu ze strony organu administracyjnego i jakie są tego konsekwencje.

Obowiązujące regulacje prawne określają podstawowe zasady warunkujące prawidłowość procesu inwestycyjnego, poczynając od etapu jego planowania i projektowania, przez realizację, aż do przystąpienia do użytkowania obiektu. Normy prawne statuują również kryteria dotyczące utrzymania i rozbiórki obiektu budowlanego. Podstawowym aktem normatywnym w tym zakresie jest ustawa Prawo budowlane (dalej: Pb) z dnia 7 lipca 1994 r. (DzU z 2003 r. nr 207, poz. 2016 ze zm.). W art. 3 ust. 7 Pb zawarto definicję robót budowlanych, które należy rozumieć jako prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. Skoro z treści definicji bezsprzecznie wynika, że roboty budowlane mogą polegać na rozbiórce obiektu, należy poddać analizie wymogi, jakim należy sprostać, aby nie popaść w kolizję z prawem i uniknąć dotkliwych niekiedy sankcji nakładanych przez organy administracyjne.

Uzyskanie pozwolenia

Generalna zasada wynikająca z art. 28 Pb stanowi, iż roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.  Zatem rozbiórka obiektu budowlanego, formalnie stanowiąca roboty budowlane, podlega obowiązkowi uzyskania pozwolenia na rozbiórkę. Inwestor, zamierzając przystąpić do przedsięwzięcia polegającego na rozbiórce, zobligowany jest wystąpić ze stosownym wnioskiem do organu administracyjnego, który powinien posiadać następujące załączniki:

 

– zgodę właściciela obiektu,

– szkic usytuowania obiektu budowlanego,

– opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych,

– opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia,

– pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi,

– projekt rozbiórki (o ile obowiązek taki istnieje dla danego obiektu),

pełnomocnictwo (jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne