Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Wykonanie projektu (cz. 1)

Data publikacji: 02-10-2006 Autor: Zbigniew Popek

W wielu jednostkach budżetowych częstym rodzajem zamówienia publicznego są usługi na wykonanie dokumentacji projektowej dla robót budowlanych, co wynika z art. 31 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Liczne problemy związane z przygotowaniem postępowania przetargowego dla takich usług, później z jego realizacją, a w końcu z odbiorem dokumentacji i zapłatą chciałbym przedstawić na przykładzie typowej dokumentacji obiektu liniowego, tzn. projektu na budowę chodnika. Z art. 31 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) wynika, że do opisu zamówienia na roboty budowlane oprócz dokumentacji projektowej potrzebne są również specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Nie wszyscy zamawiający mają w swoich kadrach specjalistów mogących przygotować takie postępowanie w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, nadzorowania realizacji pracy projektowej i jej odbioru. Mając to na uwadze, zamawiający może zlecić sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia na zewnątrz. Przedmiotem naszych rozważań będzie sporządzenie dokumentacji służącej do przeprowadzenia w późniejszym terminie postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych, a dokładnie: wykonanie dokumentacji chodnika wzdłuż istniejącej drogi o długości 2000 m.b. w miejscowości X wraz z odwodnieniem. Zgodnie z art. 29 ust. 1 Pzp przedmiot zamówienia należy opisać jednoznacznie i wyczerpująco za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Te wymagania ustawowe dla opisu usługi na wykonanie dokumentacji są – wbrew panującemu poglądowi – trudne do spełnienia i wymagają dużej wiedzy teoretycznej i praktycznej.  Pierwszą częścią naszej pracy jest ustalenie, z jakich elementów będzie się składać przedmiotowa dokumentacja. I tak należy sporządzić co najmniej następujące opracowania:

 

 1. mapę do celów projektowych,
 2. badania geotechniczne i określenie warunków gruntowo-wodnych,
 3. wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 4. wniosek o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych,
 5. raport oddziaływania na środowisko,
 6. projekt budowlany,
 7. projekty wykonawcze,
 8. przedmiar robót,
 9. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
 10. projekt docelowej organizacji ruchu,
 11. projekt zmiany organizacji ruchu na czas budowy,
 12. operat wodno-prawny,
 13. informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 14. inwentaryzację zadrzewienia i plan wyrębu,
 15. kosztorys inwestorski,
 16. dokumentację geodezyjną i kartograficzną związaną z nabywaniem nieruchomości i czasowym korzystaniem z nieruchomości,
 17. dokumentację formalnoprawną niezbędną w celu nabycia prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane i nabycia prawa do czasowego korzystania z nieruchomości.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne