Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Wykonanie projektu (cz. 1)

Data publikacji: 02-10-2006 Autor: Zbigniew Popek

W wielu jednostkach budżetowych częstym rodzajem zamówienia publicznego są usługi na wykonanie dokumentacji projektowej dla robót budowlanych, co wynika z art. 31 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Liczne problemy związane z przygotowaniem postępowania przetargowego dla takich usług, później z jego realizacją, a w końcu z odbiorem dokumentacji i zapłatą chciałbym przedstawić na przykładzie typowej dokumentacji obiektu liniowego, tzn. projektu na budowę chodnika. Z art. 31 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) wynika, że do opisu zamówienia na roboty budowlane oprócz dokumentacji projektowej potrzebne są również specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Nie wszyscy zamawiający mają w swoich kadrach specjalistów mogących przygotować takie postępowanie w zakresie opisu przedmiotu zamówienia, nadzorowania realizacji pracy projektowej i jej odbioru. Mając to na uwadze, zamawiający może zlecić sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia na zewnątrz. Przedmiotem naszych rozważań będzie sporządzenie dokumentacji służącej do przeprowadzenia w późniejszym terminie postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych, a dokładnie: wykonanie dokumentacji chodnika wzdłuż istniejącej drogi o długości 2000 m.b. w miejscowości X wraz z odwodnieniem. Zgodnie z art. 29 ust. 1 Pzp przedmiot zamówienia należy opisać jednoznacznie i wyczerpująco za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Te wymagania ustawowe dla opisu usługi na wykonanie dokumentacji są – wbrew panującemu poglądowi – trudne do spełnienia i wymagają dużej wiedzy teoretycznej i praktycznej.  Pierwszą częścią naszej pracy jest ustalenie, z jakich elementów będzie się składać przedmiotowa dokumentacja. I tak należy sporządzić co najmniej następujące opracowania:

 

 1. mapę do celów projektowych,
 2. badania geotechniczne i określenie warunków gruntowo-wodnych,
 3. wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 4. wniosek o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych,
 5. raport oddziaływania na środowisko,
 6. projekt budowlany,
 7. projekty wykonawcze,
 8. przedmiar robót,
 9. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
 10. projekt docelowej organizacji ruchu,
 11. projekt zmiany organizacji ruchu na czas budowy,
 12. operat wodno-prawny,
 13. informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
 14. inwentaryzację zadrzewienia i plan wyrębu,
 15. kosztorys inwestorski,
 16. dokumentację geodezyjną i kartograficzną związaną z nabywaniem nieruchomości i czasowym korzystaniem z nieruchomości,
 17. dokumentację formalnoprawną niezbędną w celu nabycia prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane i nabycia prawa do czasowego korzystania z nieruchomości.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne