Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Pakiet wolnościowy

27 Listopad 2019 
Prawo budowlane ma się stać proobywatelskie, deregulacyjne i wolnościowe – taki cel...

Realizacja programów unijnych

27 Listopad 2019 
Portal Funduszy Europejskich opublikował dane dotyczące postępów w realizacji programów...

Zmiana ustawy o zasadach...

27 Listopad 2019 
6 listopada 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach...

Regulamin udzielania zamówień

Data publikacji: 02-10-2006 Autor: Dorota Grochalska

W każdej jednostce samorządu terytorialnego do prawidłowego funkcjonowania systemu zamówień publicznych niezbędna jest instrukcja, która będzie określała zasady przeprowadzania postępowań i udzielania zamówień.

Z art. 21 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych jednoznacznie wynika, że kierownik zamawiającego winien określić organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej, mając na celu sprawność jej działania, indywidualizację odpowiedzialności jej członków oraz przejrzystość jej prac. Wart. 19 ust. 1 tejże ustawy na kierownika zamawiającego nałożono obowiązek powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia zamówienia publicznego o wartości powyżej 60 tys. euro. Biorąc pod uwagę inne przepisy ustawowe mówiące o tym, że:

 

  • komisja przetargowa może mieć charakter stały lub doraźny (art. 19 ust. 3),
  • kierownik zamawiającego przy zamówieniach o wartości nieprzekraczającej 60 tys. euro może powołać komisję przetargową (art. 19 ust. 2),
  • kierownik zamawiającego może także powierzyć komisji przetargowej dokonanie innych niż prawem wymagane czynności w postępowaniu, tj. związanych z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (art. 20 ust. 2), nasuwa się jednoznaczny wniosek, że kierownik zamawiającego musi określić „zasady działania” u zamawiającego, dotyczące udzielania zamówień publicznych.

 

Niezależnie od tego, jak taki spis reguł nazwiemy: regulaminem, instrukcją czy zasadami, jedno jest pewne – musi być sporządzony w celu zapewnienia poprawności funkcjonowania systemu zamówień publicznych i tym samym wypełnienia wymogów ustawowych. Każdy taki spis reguł winien być dostosowany do systemu organizacyjnego danej jednostki.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne