Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Regulamin udzielania zamówień

Data publikacji: 02-10-2006 Autor: Dorota Grochalska

W każdej jednostce samorządu terytorialnego do prawidłowego funkcjonowania systemu zamówień publicznych niezbędna jest instrukcja, która będzie określała zasady przeprowadzania postępowań i udzielania zamówień.

Z art. 21 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych jednoznacznie wynika, że kierownik zamawiającego winien określić organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej, mając na celu sprawność jej działania, indywidualizację odpowiedzialności jej członków oraz przejrzystość jej prac. Wart. 19 ust. 1 tejże ustawy na kierownika zamawiającego nałożono obowiązek powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia zamówienia publicznego o wartości powyżej 60 tys. euro. Biorąc pod uwagę inne przepisy ustawowe mówiące o tym, że:

 

  • komisja przetargowa może mieć charakter stały lub doraźny (art. 19 ust. 3),
  • kierownik zamawiającego przy zamówieniach o wartości nieprzekraczającej 60 tys. euro może powołać komisję przetargową (art. 19 ust. 2),
  • kierownik zamawiającego może także powierzyć komisji przetargowej dokonanie innych niż prawem wymagane czynności w postępowaniu, tj. związanych z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (art. 20 ust. 2), nasuwa się jednoznaczny wniosek, że kierownik zamawiającego musi określić „zasady działania” u zamawiającego, dotyczące udzielania zamówień publicznych.

 

Niezależnie od tego, jak taki spis reguł nazwiemy: regulaminem, instrukcją czy zasadami, jedno jest pewne – musi być sporządzony w celu zapewnienia poprawności funkcjonowania systemu zamówień publicznych i tym samym wypełnienia wymogów ustawowych. Każdy taki spis reguł winien być dostosowany do systemu organizacyjnego danej jednostki.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne