Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

PPP i dofinansowanie UE

26 Luty 2020 
Spalarnie odpadów, które mają powstać w Gdańsku i Olsztynie w formule PPP, realizowane...

Prace konserwatorskie w...

26 Luty 2020 
Muzeum Auschwitz ogłosiło przetarg w celu wyłonienia wykonawcy prac konserwatorskich...

100 obwodnic w 10 lat

26 Luty 2020 
14 lutego rozpoczęły się konsultacje publiczne dotyczące projektu programu budowy 100...

Pytanie - odpowiedź

Data publikacji: 02-01-2012 Autor: Eliza Grabowska-Szweicer
Eliza Grabowska-Szweicer...
Autor: Fot. Archiwum

Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Eliza Grabowska-Szweicer


Wydatki na nadzór

Czy w skali roku należy sumować wydatki dokonywane na nadzory budowlane?

 

W mojej ocenie sprawa ta jest bardzo niejednoznaczna. Nadzór budowlany jest związany integralnie z prowadzonymi robotami budowlanymi, dlatego uważam, że najbardziej prawidłowym postępowaniem jest umieszczanie tych usług jako jednej z części zamówienia na roboty budowlane (jako usługa towarzysząca – odrębna część zamówienia), z zachowaniem przepisu art. 6 ust. 1 pzp („Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie dostawy oraz usługi albo roboty budowlane oraz usługi, do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy dotyczące tego przedmiotu zamówienia, którego wartościowy udział w danym zamówieniu jest największy”).


Umowa poniżej 14 000 euro powodem wykluczenia

Zamawiający rozwiązał/wypowiedział albo odstąpił od umowy z wykonawcą, który realizował zamówienie na zasadach wynikających z art. 4 pkt 8 pzp. Czy zaistniała sytuacja daje zamawiającemu prawo do wykluczenia takiego wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1a?

 

W mojej ocenie przepis art. 24 ust. 1 pkt 1a pzp dotyczy tylko umów zawieranych w reżimie tej ustawy, czyli umów, o których mowa w art. 2 pkt 13 ustawy. Muszą więc być spełnione kryteria przedmiotowo-podmiotowe, czyli:

 

  1. umowa musi być odpłatna;
  2. umowa musi być zawarta między zamawiającym (definicja zamawiającego – art. 2 pkt 12 w zw. z art. 3 pzp);
  3. wartość umowy powinna przekraczać wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro – ustawy nie stosuje się do umów, których wartość nie przekracza tej wartości;
  4. przedmiotem umowy są usługi, dostawy lub roboty budowlane w rozumieniu pzp (art. 2 pkt 2, 8 i 10 pzp).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne