Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Pytanie - odpowiedź

Data publikacji: 02-01-2012 Autor: Eliza Grabowska-Szweicer
Eliza Grabowska-Szweicer...
Autor: Fot. Archiwum

Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Eliza Grabowska-Szweicer


Wydatki na nadzór

Czy w skali roku należy sumować wydatki dokonywane na nadzory budowlane?

 

W mojej ocenie sprawa ta jest bardzo niejednoznaczna. Nadzór budowlany jest związany integralnie z prowadzonymi robotami budowlanymi, dlatego uważam, że najbardziej prawidłowym postępowaniem jest umieszczanie tych usług jako jednej z części zamówienia na roboty budowlane (jako usługa towarzysząca – odrębna część zamówienia), z zachowaniem przepisu art. 6 ust. 1 pzp („Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie dostawy oraz usługi albo roboty budowlane oraz usługi, do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy dotyczące tego przedmiotu zamówienia, którego wartościowy udział w danym zamówieniu jest największy”).


Umowa poniżej 14 000 euro powodem wykluczenia

Zamawiający rozwiązał/wypowiedział albo odstąpił od umowy z wykonawcą, który realizował zamówienie na zasadach wynikających z art. 4 pkt 8 pzp. Czy zaistniała sytuacja daje zamawiającemu prawo do wykluczenia takiego wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1a?

 

W mojej ocenie przepis art. 24 ust. 1 pkt 1a pzp dotyczy tylko umów zawieranych w reżimie tej ustawy, czyli umów, o których mowa w art. 2 pkt 13 ustawy. Muszą więc być spełnione kryteria przedmiotowo-podmiotowe, czyli:

 

  1. umowa musi być odpłatna;
  2. umowa musi być zawarta między zamawiającym (definicja zamawiającego – art. 2 pkt 12 w zw. z art. 3 pzp);
  3. wartość umowy powinna przekraczać wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro – ustawy nie stosuje się do umów, których wartość nie przekracza tej wartości;
  4. przedmiotem umowy są usługi, dostawy lub roboty budowlane w rozumieniu pzp (art. 2 pkt 2, 8 i 10 pzp).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne