Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Pytanie – odpowiedź

Data publikacji: 06-11-2006 Autor: Halina Olszowska

Na pytania naszych czytelników odpowiada Halina OLSZOWSKA, konsultant i trener zamówień publicznych, przewodnicząca Rady Programowej „Przetargów Publicznych”.

Omyłka rachunkowa

Mam pytanie w związku z art. 89 ust. 1 pkt 7 Pzp, dotyczącym przesłanek odrzucenia oferty, mówiącym, iż wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny. Czy to oznacza że: a) musi odmówić zgody na piśmie? b) może nie odpowiedzieć w ogóle i traktujemy to jak brak zgody? c) bez względu na odpowiedź, informacja ma być na piśmie?

 

Zacząć trzeba od tego, że odrzucenie oferty z art. 89 ust. 1 pkt 7 Pzp zawsze musi poprzedzać realizacja przez zamawiającego obowiązku wynikającego z art. 87 ust. 2 Pzp. Zgodnie z tym przepisem zamawiający zobowiązany jest poprawić omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny i niezwłocznie zawiadomić o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty, a więc i tego wykonawcę, który się pomylił w obliczeniu ceny. Kolejną, obowiązkową czynnością zamawiającego jest poprawienie omyłek rachunkowych zgodnie ze wskazówkami zawartymi w art. 88 i zakwalifikowanie omyłki do takich, które zgodnie z art. 88 dadzą się poprawić, albo do takich, których nie można poprawić według instrukcji zawartej w tym przepisie. Jeżeli nastąpi ta druga sytuacja, zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę z mocy art. 89 ust. 1 pkt 6, a co za tym idzie nie informuje o tym w trybie art. 87 ust. 2 Pzp. Jeśli omyłkę rachunkową da się poprawić, wówczas zamawiający sporządza swoistą erratę w układzie, np.:

 

  • Jest: 12 szt. x 10 zł = 140 zł
  • Powinno być: 12 szt. x 10 zł = 120 zł
  • Podstawa: art. 88 pkt 1 lit. a Pzp.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne