Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

PPP i dofinansowanie UE

26 Luty 2020 
Spalarnie odpadów, które mają powstać w Gdańsku i Olsztynie w formule PPP, realizowane...

Prace konserwatorskie w...

26 Luty 2020 
Muzeum Auschwitz ogłosiło przetarg w celu wyłonienia wykonawcy prac konserwatorskich...

100 obwodnic w 10 lat

26 Luty 2020 
14 lutego rozpoczęły się konsultacje publiczne dotyczące projektu programu budowy 100...

Uchwalanie budżetu

Data publikacji: 06-11-2006 Autor: Dorota Solińska

Zgodnie z art. 179 ustawy o finansach publicznych, przygotowanie projektu uchwały budżetowej oraz wprowadzanie do niej zmian należy do wyłącznej kompetencji organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego.

Projekt uchwały budżetowej na kolejny rok wraz z jej częścią objaśniającą, prognozą łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i na lata następne wynikającą z planowanych i zaciągniętych zobowiązań, a także z informacją dotyczącą stanu mienia komunalnego, zarząd jednostki samorządu terytorialnego do dnia 15 listopada przedstawia właściwej miejscowo regionalnej izbie obrachunkowej w celu zaopiniowania organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego. Niezbędne informacje dotyczące stanu mienia komunalnego zostały przez ustawodawcę ściśle wskazane w art. 180 cytowanej wyżej ustawy. Należą do nich:

 

  1. dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
  2. dane odnośnie innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, wieczystym użytkowaniu gruntów, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, posiadanych akcjach,
  3. dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt 1 i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
  4. dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
  5. inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

 

Opinię regionalnej izby obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego jest zobowiązany przedstawić przed uchwaleniem budżetu organowi stanowiącemu, który uchwałę budżetową uchwala przed rozpoczęciem roku budżetowego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie później niż do dnia 31 marca roku budżetowego.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne