Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Szansa dla polskich wykonawców

Data publikacji: 06-11-2006 Autor: Karolina Kowalewska

Oferta Grupy Banku Światowego jest dostępna dla polskich przedsiębiorców od początku lat 90., jednak nadal niewielu z nich zdaje sobie sprawę z możliwości, jakie stwarza udział w kontraktach finansowanych przez tę grupę.

Bank Światowyasygnuje corocznie 15-20 mld dolarów na przedsięwzięcia, w ramach których realizowanych jest 30-40 tys. przetargów o szerokim spectrum wartości zamówienia – od kilku tysięcy do kilkunastu milionów dolarów oraz bardzo różnorodnych kategoriach przedmiotu zamówienia: od towarów i prac po usługi, w tym doradcze. W przetargach mogą zatem wziąć udział nie tylko dostawcy towarów czy wykonawcy robót budowlanych, ale także konsultanci. W szczególności poszukiwane są firmy, które specjalizują się w doradztwie w zakresie reform instytucjonalnych, dostosowania strukturalnego, usług inżynieryjnych, usług finansowych, rewitalizacji, sektora energetycznego, dróg i autostrad, budownictwa. Dzięki różnorodnemu charakterowi zamówień zarówno sektor małych i średnich przedsiębiorstw, jak i duże firmy mogą uczestniczyć w przetargach, które realizowane są w kraju oraz zagranicą. Wykonawcy muszą pamiętać przy tym o dwóch podstawowych zasadach.

 

  1. Bank Światowy nie jest stroną kontraktów w ramach realizowanych projektów. Jego obowiązkiem jest monitorowanie, czy środki z przyznanej przez niego pożyczki są wydatkowane efektywnie oraz zgodnie z przeznaczeniem. Bank dokonuje także przeglądu/oceny procedur zamówień publicznych, dokumentów, wycen ofert, zaleceń dotyczących przyznawania kontraktów oraz samych kontraktów w celu upewnienia się, że proces zamówień publicznych jest realizowany zgodnie z przyjętymi procedurami.
  2. Bez względu na poziom dofinansowania projektu przez instytucje GBŚ, w ramach którego realizowane będą zamówienia publiczne, obligatoryjnie stosuje się procedury przetargowe Banku Światowego.

Prostsze procedury

Przedsiębiorcy, którzy z powodzeniem występują jako wykonawcy w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o polski system prawny, tym bardziej poradzą sobie z podobnymi, ale znacznie mniej sformalizowanymi i bardziej przejrzystymi procedurami przetargowymi Banku Światowego. Podstawą stosowania tych procedur są dwie oficjalne instrukcje definiujące sposób prowadzenia postępowań w ramach projektów współfinansowanych lub finansowanych w całości przez instytucje Grupy Banku Światowego. Dla towarów, robót oraz usług pozakonsultingowych podstawą przeprowadzania postępowań jest „Instrukcja Banku Światowego.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne