Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Świadczenia medyczne

Data publikacji: 06-11-2006 Autor: Sebastian Kowalski-Paszko
Autor: B. Brosz

W polskim prawie środki publiczne wydatkowane są głównie w oparciu o procedury przewidziane w prawie zamówień publicznych. Istnieją jednak wyjątki. Jednym z nich są zamówienia na świadczenia zdrowotne.

Zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielane na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (dalej: ustawa o zoz). Zgodnie z art. 35 ust. 3 tej ustawy do zamówień na świadczenia zdrowotne nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych. Należy w tym miejscu jednak wskazać, iż ustawa nie statuuje jedynie wyłączenia przedmiotowego, lecz również określa zakres podmiotowy wyłączenia, wskazując jakie podmioty mogą udzielać takich zamówień oraz jakim podmiotom takie zamówienia mogą być udzielane.

Zakres podmiotowy

W art. 35 ust. 1 ustawy o zoz, ustawodawca zawarł zamknięty katalog podmiotów, które mogą udzielać zamówień na świadczenia zdrowotne bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp). Do podmiotów tych zaliczył:

 

– samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,

– ministrów oraz centralne organy administracji rządowej,

– wojewodów,

– jednostki samorządu terytorialnego.

 

Oznacza to, że na podstawie ustawy o zoz, jedynie wymienione w powołanym artykule podmioty mogą udzielać zamówień na świadczenia zdrowotne bez konieczności stosowania Pzp.

Ustawodawca nie poprzestał jedynie na ograniczeniu zakresu podmiotowego w odniesieniu do udzielających zamówienia, ale określił również zakres podmiotowy wskazując, jakim podmiotom (przyjmującym zamówienie) zamówienia na świadczenia zdrowotne mogą być udzielane.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne