Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Punkty ładowania pojazdów...

25 Kwiecień 2019 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzyła oferty na dzierżawę 13 miejsc pod...

Wpływ brexitu na zamówienia

25 Kwiecień 2019 
Na nadzwyczajnym szczycie 10 kwietnia br. Rada Europejska zgodziła się przełożyć termin...

Zmiany, zmiany, nowelizacje…

25 Kwiecień 2019 
18 kwietnia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym...

Wyłączenia zupełne

Data publikacji: 06-11-2006 Autor: Łukasz Laszczyński

Wprowadzona nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych rozszerzyła katalog zamówień, przy realizacji których nie stosuje się przepisów ustawy.

Obowiązująca obecnie ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieńpublicznych (dalej: Pzp) pozwoliła na dostosowanie polskiego prawa w zakresie zamówieńpublicznych do wymogów Unii Europejskiej obowiązujących w chwili jej uchwalania. Koniecznośćnowelizacji ustawy wynikała w szczególności z publikacji w niespełna dwa miesiące po wejściu w życie Pzp nowych dyrektyw unijnych dotyczących zamówieńpublicznych, które zastąpiły dotychczasowe regulacje (dyrektywa klasyczna i dyrektywa sektorowa). Zmiany objęły równieżprzepisy regulujące wyłączenia stosowania ustawy, które możemy podzielićna:

 

  • wyłączenia zupełne – które niosąze sobąkoniecznośćzaniechania stosowania procedury zamówieńpublicznych (art. 4 Pzp),
  • wyłączenia częściowe – których skutkiem jest niezastosowanie tylko niektórych spośród przepisów Pzp. Zgodnie z powyższym, nie stosujemy Pzp w przypadku niżej wymienionych zamówień.

1) Stosunki międzynarodowe

Ustawy nie stosuje siędo zamówieńudzielanych na podstawie:

 

– procedury organizacji międzynarodowej, jeżeli zamówienie ma byćfinansowane z udziałem środków, których przyznanie jest uzależnione od zastosowania procedur odmiennych niżw ustawie,

– umów międzynarodowych, których stronąjest Rzeczpospolita Polska, dotyczących stacjonowania wojsk, jeżeli umowy te przewidująinne niżustawa procedury udzielania zamówień,

– umowy międzynarodowej między Rzecząpospolitą Polską a jednym lub wieloma państwami niebędącymi członkami Unii Europejskiej, dotyczącymi wdrożenia lub realizacji przedsięwzięcia przez strony tej umowy, jeżeli umowa ta przewiduje inne niż ustawa procedury udzielania zamówień.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne