Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

PPP i dofinansowanie UE

26 Luty 2020 
Spalarnie odpadów, które mają powstać w Gdańsku i Olsztynie w formule PPP, realizowane...

Prace konserwatorskie w...

26 Luty 2020 
Muzeum Auschwitz ogłosiło przetarg w celu wyłonienia wykonawcy prac konserwatorskich...

100 obwodnic w 10 lat

26 Luty 2020 
14 lutego rozpoczęły się konsultacje publiczne dotyczące projektu programu budowy 100...

Wykonanie projektu (cz. 2)

Data publikacji: 06-11-2006 Autor: Zbigniew Popek

Zanim zamawiający zapłaci za wykonanie dokumentacji projektowej, powinien najpierw sprawdzić jej zgodność z zawartą umową. Najlepiej w tym celu powołać zespół, który przeprowadzi kontrolę i oceni wykonanie zamówienia.

W poprzedniej części („Przetargi Publiczne”, październik 2006 r.) przedstawiłem zakres rzeczowy dokumentacji projektowej dla wykonania dokumentacji chodnika. Z opisu tego zagadnienia można wyciągnąć podstawowy wniosek: zamówienie publiczne na usługę projektową to – wbrew panującemu poglądowi – złożone i wcale nie takie proste zagadnienie. Liczne elementy składowe powyższego zamówienia to trudna i wymagająca specjalistycznej wiedzy procedura. Niektórzy z czytelników stwierdzą, że to przesadne wyolbrzymianie zagadnienia. Jestem jednak pewny, że są i tacy, którzy nie podzielają tego zdania, a ja jestem po ich stronie.

Jak przygotować umowę

Opisanie przedmiotu zamówienia i późniejsze przeprowadzenie postępowania na wybór wykonawcy usługi projektowej zakończone zostaje zwykle zawarciem odpłatnej umowy, czyli zgodnie z art. 2 ust. 13 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) zleceniem realizacji zamówienia publicznego. Od tego momentu rozpoczyna się faktyczna praca, której efektem ma być dokumentacja projektowa. Jak będzie przebiegać ta faza realizacji pracy projektowej – zależy od wielu czynników obiektywnych i subiektywnych.  Podstawowym jednak elementem wpływającym na poprawność wykonywania projektu jest treść podpisanej umowy. Jak ważny jest to element mogli się przekonać wszyscy ci zamawiający, którzy podpisali niezbyt dobre umowy. To prawda, że skonstruowanie dobrej, bezbłędnej, zabezpieczającej wszystkie interesy zamawiającego umowy jest praktycznie niemożliwe. Należy więc dążyć do zbudowania takiej wersji umowy, która w możliwie najlepszy sposób zabezpieczy zamawiających przed ewentualnymi problemami. Można by w tym momencie przedstawić wiele wad podpisywanych umów w tym zakresie, ale również liczne dobre ich zapisy. Wymienię dla przykładu takie dwa różne elementy.

 

1. Pozytywny – załącznikiem do umowy może albo raczej powinien być harmonogram czasowy realizacji poszczególnych elementów dokumentacji projektowej. Można go opracować na podstawie tabeli elementów dokumentacji opisanej w pierwszej części artykułu. Taki harmonogram pozwoli na ciągłe monitorowanie postępu prac projektowych, a ponadto może być bardzo przydatny dla kwalifikowania kosztów częściowego fakturowania wykonanych usług. Z mojej praktyki zawodowej wynika, że jest to bardzo dobry dokument pozwalający na nadzorowanie i kontrolowanie prawidłowego przebiegu procesu projektowania oraz reagowania na poszczególne zdarzenia dla optymalnego wykorzystania czasu przeznaczonego na wykonanie zleconej usługi. Ponadto, jest to dobry element pobudzający do rytmicznej pracy projektantów i pozwalający na reagowanie bez zbędnej zwłoki w sytuacjach nieprzewidzianych, zwłaszcza w sprawach niezależnych od wykonawcy projektu.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne