Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Wadliwy opis przedmiotu zamówienia

Data publikacji: 06-11-2006 Autor: Leszek Klepacki

Przy pomocy jakich parametrów opisać przedmiot zamówienia, aby wybrany w postępowaniu o zamówienie wykonawca dostarczył dokładnie to, czego zamawiający oczekiwał, rozpoczynając postępowanie.

Zamawiający, dokonując identyfikacji swoich potrzeb, określa przedmiot zamówienia w oparciu o definicję zamówienia zawartą w art. 2 pkt 13 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp). Z treści tej definicji wynika, że przedmiotem umowy (stosunku cywilnoprawnego) mogą być zarówno rzeczy, różne postacie energii, dobra niematerialne, prawa majątkowe. Określenie przedmiotu zamówienia uzewnętrznione jest w ogłoszeniu (art. 41 pkt 4 Pzp, art. 48 ust. 2 pkt 3 Pzp, art. 56 ust. 1 Pzp, art. 60c ust. 1 Pzp, art. 63 ust. 2 pkt 2 Pzp). Jest to istotna czynność, bowiem jej wadliwość może spowodować zarzut ze strony organów kontrolnych co do prawidłowości postępowania pod kątem spełnienia hipotezy art. 32 ust. 2 Pzp, tj. podziału zamówienia na części.

Uczciwa konkurencja

Wprawdzie na gruncie przepisów ustawy nie obowiązuje zasada agregacji zamówień (choć była przewidywana w art. 3a ustawy o zamówieniach publicznych), to z kolei trudno sobie wyobrazić, aby np. dostawy żywności, materiałów biurowych czy też mebli realizowane były jako samoistne przedmioty postępowania, bowiem w takiej sytuacji zamawiający nigdy w odniesieniu do takich potrzeb nie byłby zobowiązany do stosowania przepisów ustawy z racji jej wyłączenia na postawie art. 4 pkt 8 Pzp. Jednak obowiązek wydatkowania środków publicznych w oparciu o zasady wymienione w art. 35 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (racjonalności, oszczędności) obliguje zamawiającego do traktowania potrzeb, które są przeznaczone do identycznego lub podobnego użytku, do określenia przedmiotu zamówienia w jednym postępowaniu. Dokonując opisu przedmiotu postępowania zamawiający, w zależności od rodzaju potrzeb, może to uczynić w następujący sposób:

 

  • opisać je jednoznacznie i wyczerpująco za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń uwzględniających wszystkie wymagania i okoliczności mające wpływ na sporządzenie oferty (art. 29 ust. 1 Pzp),
  • opisać je za pomocą cech technicznych i jakościowych przy zastosowaniu Polskich Norm przenoszących normy europejskie, a w przypadku ich braku w kolejności: – europejskich aprobat technicznych, – wspólnych specyfikacji technicznych, – norm międzynarodowych, – technicznych systemów odniesienia (art. 30 ust. 1-3 Pzp),
  • poprzez wskazanie wymagań funkcjonalnych, dokonanych w sposób zapewniający dokładny, a zatem odpowiadający treści art. 29 Pzp opis przedmiotu zamówienia (art. 30 ust. 6 Pzp),
  • za pomocą dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – w odniesieniu do robót budowlanych lub programu funkcjonalno-użytkowego, gdy zamawiający realizuje swoje potrzeby w systemie „Zaprojektuj i wybuduj” (art. 31 ust. 1-2 Pzp).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne