Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Wpływ zmian nowelizacyjnych na udzielanie zamówień publicznych w robotach budowlanych

Data publikacji: 01-06-2012 Autor: Mirosław Żyznowski
Autor: Fot. Paweł Hoffman, Daniel Sokołowski

Wpływ zmian nowelizacyjnych na udzielanie zamówień publicznych w robotach budowlanych

Przepisy, które weszły w życie w maju br. przyniosły, moim zdaniem, pozytywne efekty dla systemu zamówień publicznych w odniesieniu do robót budowlanych. Chciałbym podkreślić tutaj korzystną zmianę polegającą na podniesieniu progów, od których uzależnione jest obowiązkowe stosowanie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wadium czy też zmiany związane z ustaleniem zakresu dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wprowadzone ustawą Prawo zamówień publicznych rozwiązania prawne są jak najbardziej słuszne. Dobrze należy ocenić także funkcjonowanie rozporządzeń ministra infrastruktury dotyczących kosztorysu inwestorskiego, programu funkcjonalno-użytkowego i specyfikacji technicznych wykonania robót. Ostatnia nowelizacja wprowadziła nową definicję robót budowlanych. W starej ustawie o zamówieniach publicznych pod pojęciem roboty budowlanej należało rozumieć samo wykonanie robót budowlanych. W ustawie Prawo zamówień publicznych definicja ta obejmuje wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót, a także realizację obiektu budowlanego za pomocą dowolnych środków zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego. W odniesieniu do trzeciego wariantu definicji robót budowlanych, dotyczącego realizacji obiektu budowlanego, pojawia się wiele interpretacji. Chciałbym zaznaczyć, że w tym przypadku nie chodzi o wykonawstwo robót, ale ich realizację. Wykonawca podejmujący się realizacji tak zdefiniowanych robót bierze na siebie całą odpowiedzialność finansową za wykonanie obiektu budowlanego, mimo że nie będzie sam tego obiektu wykonywał. Zamawiający może być przygotowany do udzielenia takich robót na bardzo różnym poziomie: od posiadania jedynie ogólnych założeń realizacji obiektu budowlanego, po gotowy program funkcjonalno-użytkowy lub dokumentację projektową. Nie ma jednak przepisów normujących zasady przygotowania wymagań dla tego typu realizacji robót budowlanych W związku z tym sam zamawiający decyduje o stopniu przygotowania opisu robót budowlanych. Pozytywnie oceniając zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych i jej aktach wykonawczych, przygotowaliśmy także propozycje zmian, które należałoby przy okazji zbliżającej się nowelizacji uwzględnić. Proponujemy m.in.:

 

1. Zniesienie obowiązku publikowania na stronie internetowej dokumentacji projektowej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane bez względu na ich wartość

 

Jak wiadomo, dokumentacja projektowa jest bardzo obszernym opracowaniem. Istnieje ponadto dość duża rozbieżność formatów, w jakich jest ona przygotowywana. Pomysł ten się nie sprawdził. Zamawiający powinien być uwolniony od tego obowiązku.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne