Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Przyczyny zmian oraz ich pierwsze efekty praktyczne

Data publikacji: 06-11-2006 Autor: Tomasz Nowakowski
Autor: Fot. Paweł Hoffman

Podsumowanie pierwszego półrocza rządów nowej ustawy

Tematem dzisiejszego forum jest podsumowanie ostatniej nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych. Postaram się w związku z tym przedstawić wstępną ocenę przyjętych w niej rozwiązań, szczególnie dotyczącą jej wpływu na przyspieszenie realizowania projektów unijnych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Chciałbym jednocześnie krótko scharakteryzować czekające nas w najbliższym czasie zmiany w systemie zamówień publicznych, jako że trwają już prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych. Nie będą one jednak tak duże, jak przy ostatniej nowelizacji, która weszła w życie 25 maja br. Chciałbym na początku odpowiedzieć na pytanie: Dlaczego nad obowiązującą od maja nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych pracowało Ministerstwo Rozwoju Regionalnego? Otóż, prawo zamówień publicznych, jak wiadomo, nie leży bezpośrednio w kręgu zainteresowania mojego resortu. Przeprowadzona jednak w ubiegłym roku ocena stopnia wykorzystania funduszy UE pokazała, że główną barierą jest właśnie zbyt skomplikowane prawo zamówień publicznych.  Ustawa z 2004 r. z teoretycznego punktu widzenia była doskonała. Przewidywała bowiem każdą sytuację i dawała poczucie bezpieczeństwa przy wydatkowaniu środków publicznych. W praktyce okazało się jednak, że jest zbyt skomplikowana. Zdarzało się, że była w związku z tym obchodzona. Ponadto, przy funkcjonującym w naszym kraju systemie budżetowym, bardzo trudne było rozpoczęcie i przeprowadzenie postępowania o zamówienie w trakcie jednego roku budżetowego. Uznaliśmy więc, że konieczne są zasadnicze zmiany w tym systemie. Z punktu widzenia Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, które odpowiada za wykorzystanie środków unijnych, było to szczególnie istotne, ponieważ z końcem 2006 r. mija termin, w którym należy wykorzystać co najmniej 2 mld euro z budżetu Unii Europejskiej. Część niewykorzystana, zgodnie z przepisami prawa wspólnotowego, wraca do unijnego budżetu. Właśnie dlatego podstawową przyczyną zmian, które nastąpiły, była chęć decentralizacji systemu zamówień publicznych i uproszczenia procedur w taki sposób, aby można było szybciej wykorzystywać środki publiczne i realizować stojące przed nami zadania. Patrząc na to, co się stało w ostatnim okresie, tj. od 25 maja br., uważam, że odnieśliśmy sukces. Osiągnęliśmy to, co chcieliśmy osiągnąć. Poprzez wprowadzone zmiany wyłączyliśmy część podmiotów z obowiązku stosowania ustawy, a pozwalając na uproszczenie procedur przy zamówieniach do 60 tys. euro odblokowaliśmy małe projekty, które do tej pory nie były sprawnie realizowane. Poziom wypłacanych pieniędzy wzrósł pięciokrotnie od października ubiegłego roku. Już w tej chwili wiadomo też, że nie stracimy praktycznie nic z tych 2 mld euro. Udało nam się to dlatego, że podzieliliśmy rynek zamówień w zależności od wartości, zdecentralizowaliśmy system i częściowo przenieśliśmy odpowiedzialność na zamawiających oraz wprowadziliśmy zmiany w systemie środków ochrony prawnej. Praktycznie wyłączyliśmy spod stosowania ustawy organizacje pozarządowe. Stało się tak z dwóch powodów. Po pierwsze, projekty przez nie realizowane mają wartość kilkunastu- -kilkudziesięciu tysięcy euro, a więc niezbyt dużo. Po drugie, często są to organizacje jedno- lub dwuosobowe, tak więc wymaganie w takiej sytuacji przeprowadzania pełnej procedury na każde postępowanie było niewykonalne. Wnajwiększym jednak stopniu realizację zamówień ułatwiła procedura uproszczona do 60 tys. euro.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne