Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Kraków Business Park

01 Październik 2020 
PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na przebudowę przystanku Kraków Business...

Osiągnij Sukces z PPP

01 Październik 2020 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło konkurs „Osiągnij Sukces z PPP”.

Fundusz Dróg Samorządowych

01 Październik 2020 
Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań...

Pytanie – odpowiedź

Data publikacji: 04-12-2006 Autor: Halina Olszowska

Na pytania naszych czytelników odpowiada Halina OLSZOWSKA, konsultant i trener zamówień publicznych, przewodnicząca Rady Programowej „Przetargów Publicznych”.


Usługi związane z gospodarką leśną

Czy możemy udzielić zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem na usługi związane bezpośrednio z gospodarką leśną o wartości ok. 5 mln euro? Jesteśmy, zgodnie z art. 5 Pzp, w grupie „częściowo zwolnionych” ze stosowania przesłanek dla poszczególnych trybów zamówień publicznych.

 

Zakładam, że przedmiot zamówienie został właściwie zakwalifikowany do usług bezpośrednio związanych z gospodarka leśną, tj. określony we Wspólnym Słowniku Zamówień kodem 77200000-2 jako usługi leśnictwa (i dalsze). Ostatnia nowelizacja poszerzyła katalog usług z tzw. grupy B, wobec których nie mają zastosowania niektóre przepisy ustawy. Zgodnie z art. 5 ust. 1 w postępowaniach o udzielenie zamówień, których przedmiotem są usługi wymienione w pkt 1-12, w tym usługi związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarki leśnej, zamawiający ma prawo:

 

  • nie stosować przepisów ustawy dotyczących terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminów składania ofert:

 

– w przetargu nieograniczonym – art. 43,

– w przetargu ograniczonym – art. 49 i art. 52,

– w negocjacjach z ogłoszeniem – art. 56 ust. 2, art. 57 ust. 6, art. 60 ust. 3,

– w dialogu konkurencyjnym – art. 60c ust. 2, art. 60e ust. 4,

 

  • nie musi żądać wadium niezależnie od wartości zamówienia,
  • nie obowiązuje go zakaz ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości wykonawcy, zawarty w art. 91 ust. 3 Pzp,
  • nie musi stosować innych niż dotyczące wartości zamówienia przesłanek wyboru trybu:

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne