Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Pytanie – odpowiedź

Data publikacji: 04-12-2006 Autor: Halina Olszowska

Na pytania naszych czytelników odpowiada Halina OLSZOWSKA, konsultant i trener zamówień publicznych, przewodnicząca Rady Programowej „Przetargów Publicznych”.


Usługi związane z gospodarką leśną

Czy możemy udzielić zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem na usługi związane bezpośrednio z gospodarką leśną o wartości ok. 5 mln euro? Jesteśmy, zgodnie z art. 5 Pzp, w grupie „częściowo zwolnionych” ze stosowania przesłanek dla poszczególnych trybów zamówień publicznych.

 

Zakładam, że przedmiot zamówienie został właściwie zakwalifikowany do usług bezpośrednio związanych z gospodarka leśną, tj. określony we Wspólnym Słowniku Zamówień kodem 77200000-2 jako usługi leśnictwa (i dalsze). Ostatnia nowelizacja poszerzyła katalog usług z tzw. grupy B, wobec których nie mają zastosowania niektóre przepisy ustawy. Zgodnie z art. 5 ust. 1 w postępowaniach o udzielenie zamówień, których przedmiotem są usługi wymienione w pkt 1-12, w tym usługi związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarki leśnej, zamawiający ma prawo:

 

  • nie stosować przepisów ustawy dotyczących terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminów składania ofert:

 

– w przetargu nieograniczonym – art. 43,

– w przetargu ograniczonym – art. 49 i art. 52,

– w negocjacjach z ogłoszeniem – art. 56 ust. 2, art. 57 ust. 6, art. 60 ust. 3,

– w dialogu konkurencyjnym – art. 60c ust. 2, art. 60e ust. 4,

 

  • nie musi żądać wadium niezależnie od wartości zamówienia,
  • nie obowiązuje go zakaz ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości wykonawcy, zawarty w art. 91 ust. 3 Pzp,
  • nie musi stosować innych niż dotyczące wartości zamówienia przesłanek wyboru trybu:

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne