Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Kryterium środowiskowe

Data publikacji: 04-12-2006 Autor: Adam Wiktorowski
Tagi:    dostawa

Dyrektywy unijne wprowadziły konieczność uznawania względów społecznych i środowiskowych przy ustalaniu specyfikacji technicznych, kryteriów udzielania zamówienia oraz warunków umowy.

Przez szereg lat instytucje zamawiające nie uwzględniały realnie środowiskowej wartości dóbr, usług i prac. Sytuacja ta zmieniła się, czego efektem było powstanie koncepcji trwałego rozwoju, który zaspokajałby bieżące potrzeby, nie stanowiąc zagrożenia dla przyszłych pokoleń w ich staraniach zaspokajania potrzeb własnych oraz zdefiniowania potrzeby uwzględniania aspektów środowiskowych przy dokonywaniu zakupów. Od chwili zamieszczenia zapisu dotyczącego koncepcji trwałego rozwoju w traktacie amsterdamskim z 1997 roku uważa się go za nadrzędny cel Unii Europejskiej. Zostało to uwidocznione w strategii lizbońskiej poprzez uzupełnienie jej o trzeci, środowiskowy filar. Podstawę do tego dało spotkanie Rady Europejskiej w Guthenburgu w roku 2001, gdzie przyjęto strategię trwałego rozwoju UE (EU Sustainable Development Strategy), której celem było promowanie wzrostu gospodarczego i spójności społecznej, jednocześnie uwzględniając ochronę środowiska. Rok 2002 przyniósł przyjęcie przez Radę i Parlament Europejski planu działania dla środowiska naturalnego, wyznaczając tzw. środowiskową mapę dla Unii Europejskiej na następnych dziesięć lat i definiując cztery obszary priorytetowe, wymagające natychmiastowego podjęcia działań: zmiany klimatyczne, przyroda i różnorodność biologiczna, zarządzanie zasobami naturalnymi oraz środowisko i zdrowie.

Względy społeczne i ekonomiczne

Dyrektywy dotyczące zamówień publicznych przyjęte w 2004 r. uzupełniły katalog aktów prawnych stanowiących źródła prawa regulujące to zagadnienie. W ich preambule oraz w samych postanowieniach w sposób szczególny potraktowano możliwości włączenia rozważań środowiskowych do kryteriów wyboru i przyznawania specyfikacji technicznych oraz klauzul dotyczących wykonawstwa kontraktu. Wart przytoczenia jest zapis dyrektywy klasycznej, dotyczący jednoznacznego uznania względów społecznych i środowiskowych przy ustalaniu specyfikacji technicznych, przy wyborze i kryteriach udzielania zamówienia oraz przy aplikowaniu o warunki umowy, a także jako zastrzeżenia przy dostawach od zakładów pracy chronionej. Jednocześnie dyrektywy dają możliwość nakładania w specyfikacji wymagań określających oddziaływanie na środowisko.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne