Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Celowy zamiar czy lekkomyślność

Data publikacji: 04-12-2006 Autor: Roman Fandrejewski

Umyślność i nieumyślność w odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz rodzaje kar, jakie są przewidziane w prawie za nieprzestrzeganie wspomnianych przepisów.

Odpowiedzialnośćponoszona jest zarówno za umyślne, jak i nieumyślne naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Stanowi o tym art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – DzU z 2005 r. nr 14, poz. 114 ze zm. (dalej: uodfp). Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ponosi osoba:

 

– która popełniła czyn naruszający dyscyplinę finansów publicznych określony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia,

– której można przypisać winę w czasie popełnienia naruszenia,

– która wydała polecenie wykonania czynu naruszającego dyscyplinę finansów publicznych.

Trudna ocena

Naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest popełnione umyślnie, jeżeli sprawca miał zamiar je popełnić, tzn. chciał je popełnić albo przewidując możliwość jego popełnienia na to się godził. Naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest popełnione nieumyślnie, jeżeli sprawca, nie mając zamiaru jego popełnienia, popełnił je jednak na skutek niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, mimo że przewidywał albo mógł przewidzieć możliwość popełnienia naruszenia dyscypliny finansów publicznych. W odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ocena umyślności lub nieumyślności może napotkać na szereg trudności, albowiem przepisy uodfp nie określają powinności danej osoby, lecz penalizują niewywiązanie się z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa powszechnie obowiązujące.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne