Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Można kupić drożej?

Data publikacji: 04-12-2006 Autor: Sylwia Lewandowska-Klauza

Przetarg na zakup testów do wykrywania BSE i trzęsawki owiec od początku budził szereg kontrowersji. Tylko dlaczego, skoro wybrana oferta była – przy okazji – o ponad połowę tańsza od oferty konkurencyjnej?

W październiku ubiegłego roku Fundacja „Fundusz Współpracy” Jednostka Finansująco- Kontraktująca ogłosiła przetarg nieograniczony na dostawę testów do diagnostyki BSE i trzęsawki owiec wraz ze sprzętem do ich wykonania w ramach projektu Phare „Kontrola TSE w Polsce, część II”. O zamówienie ubiegały się firmy: ChS Computers oraz Roche Diagnostics Polska. Zamawiający jako najkorzystniejszą wybrał ofertę ChS Computers, a ofertę Roche odrzucił na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp). Zaznaczyć przy tym trzeba, że wybrana oferta opiewała na 25 mln zł, a odrzucona na 11 mln zł.

Decyzja uniwersalna

Firma Roche złożyła protest, domagając się odrzucenia oferty firmy ChS Computers i uznania jej oferty jako niepodlegającej odrzuceniu. Zamawiający odrzucił protest, a Roche wniósł odwołanie.  Fundacja „Fundusz Współpracy” przeznaczyła na wspomniane zamówienie kwotę 30 593 808 zł (7.560 tys. euro), w związku z czym umowa w sprawie zamówienia mogła być zawarta dopiero po ostatecznym rozstrzygnięciu protestu (tj. zgodnie z art. 182 ust. 2 pkt 3 lit. b). Dlatego też zamawiający wystąpił do prezesa UZP z wnioskiem o wydanie decyzji w sprawie wcześniejszego zawarcia umowy, ponieważ ze względów społecznych i gospodarczych zachodziła pilna potrzeba udzielenia zamówienia, której wcześniej nie można było przewidzieć, a nie wynikała ona z winy zamawiającego. Jednym z argumentów był wymóg zawarcia umowy do 30 listopada 2005 r., gdyż tylko w tym terminie dostępne były środki przeznaczone na realizację zamówienia. Ponadto, konieczność przeprowadzenia badań, które miały zostać przeprowadzone przy użyciu zamawianych testów wynikała z przepisów wspólnotowych i miał na celu monitoring BSE u bydła oraz trzęsawki u owiec i kóz. Zaprzestanie tych badań stanowiłoby zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt oraz mogłoby spowodować straty ekonomiczne i gospodarcze. Prezes UZP wyraził zgodę na zawarcie umowy przed ostatecznym rozstrzygnięciem protestu. Zamawiający otrzymał decyzję faksem 25 listopada. Tego samego dnia odbyła się też rozprawa przed zespołem arbitrów w wyniku złożonego przez Roche Diagnostics Polska odwołania. Arbitrzy wskazali, iż powód odrzucenia oferty Roche nie był w żaden sposób uzasadniony i uwzględnił odwołanie oraz nakazał przeprowadzenie ponownej oceny oferty (sygn. akt UZP/ZO/0-3511/05). Zamawiający po ponownej ocenie ofert wybrał ofertę firmy Roche Diagnostics. Z uwagi jednak na to, iż nie był pewny, czy wydana wcześniej przez Urząd Zamówień Publicznych zgoda na wcześniejsze zawarcie umowy zachowuje nadal moc prawną, zwrócił się do prezesa UZP z zapytaniem. Odpowiedź brzmiała, iż decyzja tego typu jest uniwersalna bez względu na to, z jakim wykonawcą zamawiający zamierza podpisać umowę.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne