Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Regulamin w służbie zdrowia

Data publikacji: 04-12-2006 Autor: Ryszard Groński

Regulamin udzielania zamówień powinien odnosić się do kwestii nieopisanych w prawie zamówień publicznych, ale mających szczególne znaczenie dla przeprowadzanych w jednostce postępowań.

W skali kraju funkcjonuje system zamówień publicznych oparty o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz akty wykonawcze. Zawarte tam regulacje są często zbyt ogólne dla właściwego ich stosowania w realiach konkretnej jednostki organizacyjnej. Ogół zjawisk związanych z udzielaniem zamówień publicznych wykracza poza przepisy prawa zamówień publicznych i znajduje często odzwierciedlenie w innych przepisach prawa, a także w zwyczajowych zachowaniach zamawiających i wykonawców. Co prawda sama ustawa nie nakazuje tego, ale dla ustalenia jednolitych reguł postępowania w sprawach o udzielenie zamówienia publicznego wskazane jest wprowadzenie w jednostce organizacyjnej regulaminu udzielania zamówień publicznych. Powinien on odnosić się w szczególności do takich zjawisk, które nie zostały opisane w przepisach o zamówieniach publicznych, tak aby stanowić istotne ich uzupełnienie. Poniżej przedstawiam regulamin udzielania zamówień publicznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Uwzględnia on specyfikę SPZOZ.  Opisany tu system oparty jest o funkcjonowanie tzw. komisji zamówień publicznych. Komisja taka, według tej koncepcji, powinna być powoływana na określony czas i składać się możliwie ze wszystkich osób, które mogłyby być powoływane w skład komisji przetargowych. Oczywiście sama komisja przetargowa musi tu być powoływana na okoliczność konkretnych, najczęściej pogrupowanych branżowo, postępowań. W regulaminie określone zostały obowiązki członków komisji zamówień publicznych. Należy do nich występowanie w składach komisji przetargowych, udział w planowaniu zamówień publicznych, jak również bieżące podnoszenie poziomu wiedzy niezbędnej do skutecznego wykonywania obowiązków. Ujęto tu również sposób prowadzenia prac planistycznych oraz zaproponowano przykład planu zamówień publicznych. Regulamin dotyka czynności związanych z przygotowaniem i prowadzeniem postępowania. Wprowadza też kilka wewnętrznych dokumentów niezbędnych dla właściwego funkcjonowania.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne