Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Niezwłocznie, czyli jak?

Data publikacji: 02-01-2012 Autor: Tomasz Niemiec

Najwięcej niejasności związanych z terminem zamieszczania ogłoszeń pojawia się odnośnie do zamówień nieprzekraczających progów unijnych. Problemem jest przede wszystkim użycie nieostrego pojęcia w przepisie.

Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp, jeżeli wartość zamówienia lub umowy ramowej jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego albo umowy ramowej zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych, dalej: BZP. Wykładnia tego przepisu nie stanowiłaby większego problemu, gdyby nie nieostre pojęcie „niezwłocznie”.

Zamówienia poniżej progów unijnych

Kwoty unijne ustalane są w oparciu o art. 11 ust. 8 pzp przez Prezesa Rady Ministrów, który zobowiązany jest określać, w drodze rozporządzenia, kwoty wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, mając na względzie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa Unii Europejskiej. Aktualnie obowiązującym aktem jest rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (DzU nr 224, poz. 1795).

Nieostre, a kluczowe pojęcie

Prawo zamówień publicznych nie definiuje pojęcia niezwłoczności. Nie wiadomo zatem, czy niezwłocznie to „w tym samym dniu”, „dnia następnego” czy też „w przeciągu kilku następnych dni”. Według Słownika języka polskiego „niezwłoczny” to „taki, który powinien nastąpić w jak najkrótszym czasie”. „Najkrótszy czas” dla każdego zamawiającego może oznaczać coś innego i właśnie stąd wynikają problemy z wykładnią art. 95 ust. 1 pzp. Często osoby kontrolujące jednostki zobowiązane do stosowania przepisów pzp starają się skrzętnie wykorzystać tę niejasność. Zarzuty stawiane zamawiającym za zbyt późne zamieszczenie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w znakomitej większości wypadków są chybione i nie znajdują uzasadnienia w obowiązujących przepisach. W celu ustalenia, czy zamieszczenie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w BZP z kilkudniową zwłoką stanowi naruszenie którejś z ustaw, konieczna jest krótka analiza przepisów.

 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne