Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Obowiązek, a nie prawo

Data publikacji: 04-12-2006 Autor: Piotr Kunicki
Autor: B. Brosz

Jeżeli w trakcie postępowania wystąpiła istotna zmiana powodująca, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym i nie można było tego przewidzieć, zamawiający musi takie postępowanie unieważnić.

Według art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności, która powoduje, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, a zmiany tej nie można było wcześniej przewidzieć. Powyższe uregulowanie pozwala zamawiającemu unieważnić postępowanie w nadzwyczajnych okolicznościach. Wystąpienie tych okoliczności w rozumieniu powyższego przepisu powoduje, że zrealizowanie zamówienia godziłoby w interes publiczny, przy jednoczesnym założeniu, że zamawiający nie mógł przewidzieć takiej sytuacji, a więc jej zaistnienie nie wynika z jego nienależytej staranności. Ustawodawca postanowił, że interes wykonawców, polegający na uzyskaniu zamówienia, musi w takiej sytuacji ustąpić interesowi publicznemu, którego naruszeniem grozi zrealizowanie zamówienia.

Trzy przesłanki

Zgodnie z orzeczeniem zespołu arbitrów z dnia 28 stycznia 2005 r. (sygn. akt UZP/ZO/0-143/05): „Możliwość unieważnienia postępowania – na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych – uzależniona jest od kumulatywnego wystąpienia trzech przesłanek, tj.:

 

  1. wystąpiła istotna zmiana okoliczności,
  2. prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym,
  3. wystąpienia takiej okoliczności nie można było przewidzieć”.

 

Przy czym „wskazane przesłanki muszą mieć charakter trwały i nieprzewidywalny w chwili wszczęcia postępowania”. Oznacza to, że tylko przypadek łącznego i jednoczesnego wystąpienia powyższych okoliczności będzie skutkował unieważnieniem postępowania o udzielenie zamówienia. Podkreślić trzeba, że unieważnienie jest w takiej sytuacji obowiązkiem zamawiającego, a nie jego uprawnieniem.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne