Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Kraków Business Park

01 Październik 2020 
PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na przebudowę przystanku Kraków Business...

Osiągnij Sukces z PPP

01 Październik 2020 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło konkurs „Osiągnij Sukces z PPP”.

Fundusz Dróg Samorządowych

01 Październik 2020 
Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań...

Obowiązek, a nie prawo

Data publikacji: 04-12-2006 Autor: Piotr Kunicki
Autor: B. Brosz

Jeżeli w trakcie postępowania wystąpiła istotna zmiana powodująca, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym i nie można było tego przewidzieć, zamawiający musi takie postępowanie unieważnić.

Według art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności, która powoduje, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, a zmiany tej nie można było wcześniej przewidzieć. Powyższe uregulowanie pozwala zamawiającemu unieważnić postępowanie w nadzwyczajnych okolicznościach. Wystąpienie tych okoliczności w rozumieniu powyższego przepisu powoduje, że zrealizowanie zamówienia godziłoby w interes publiczny, przy jednoczesnym założeniu, że zamawiający nie mógł przewidzieć takiej sytuacji, a więc jej zaistnienie nie wynika z jego nienależytej staranności. Ustawodawca postanowił, że interes wykonawców, polegający na uzyskaniu zamówienia, musi w takiej sytuacji ustąpić interesowi publicznemu, którego naruszeniem grozi zrealizowanie zamówienia.

Trzy przesłanki

Zgodnie z orzeczeniem zespołu arbitrów z dnia 28 stycznia 2005 r. (sygn. akt UZP/ZO/0-143/05): „Możliwość unieważnienia postępowania – na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych – uzależniona jest od kumulatywnego wystąpienia trzech przesłanek, tj.:

 

  1. wystąpiła istotna zmiana okoliczności,
  2. prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym,
  3. wystąpienia takiej okoliczności nie można było przewidzieć”.

 

Przy czym „wskazane przesłanki muszą mieć charakter trwały i nieprzewidywalny w chwili wszczęcia postępowania”. Oznacza to, że tylko przypadek łącznego i jednoczesnego wystąpienia powyższych okoliczności będzie skutkował unieważnieniem postępowania o udzielenie zamówienia. Podkreślić trzeba, że unieważnienie jest w takiej sytuacji obowiązkiem zamawiającego, a nie jego uprawnieniem.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne