Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Co można uzupełnić (cz. 1)

Data publikacji: 04-12-2006 Autor: Jacek Jerka
Tagi:    wadium   oświadczenie   siwz

Warunek wzywania wykonawców do uzupełnienia dokumentów i oświadczeń jest obligatoryjny i nie może być ograniczany do stosowania tylko w określonych przypadkach.

Ustawą z dnia 7 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych (DzU z 2006 r. nr 79, poz. 551) zobowiązano zamawiającego, aby wzywał wykonawców do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wmyśl art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Wskazany przepis od początku jego obowiązywania wzbudzał kontrowersje i rozbieżne interpretacje. W ostatnim czasie Urząd Zamówień Publicznych zamieścił na swojej stronie internetowej opinię, w której przedstawił swoje stanowisko co do dopuszczalności uzupełniania przez wykonawców oświadczeń oraz dokumentów po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne albo po upływie terminu składania ofert. Także zespoły arbitrów w kilku wyrokach odniosły się do zagadnienia uzupełniania oświadczenia i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Z analizy opinii znajdującej się na stronie internetowej UZP, jak również niektórych wyroków, wynika, że w praktyce funkcjonowania systemu zamówień publicznych zaczyna dominować wykładnia art. 26 ust. 3 Pzp, która zasadniczo ogranicza możliwość uzupełniania dokumentów przez wykonawców w stosunku do tego, co wynika z literalnego brzmienia wskazanego przepisu. W niniejszej publikacji zostanie przedstawione nieco odmienne stanowisko od tego, które zaprezentowane zostało na stronach internetowych UZP, jak również odmienne od tego, jakie zarysowuje się w orzecznictwie zespołu arbitrów.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne