Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

PPP i dofinansowanie UE

26 Luty 2020 
Spalarnie odpadów, które mają powstać w Gdańsku i Olsztynie w formule PPP, realizowane...

Prace konserwatorskie w...

26 Luty 2020 
Muzeum Auschwitz ogłosiło przetarg w celu wyłonienia wykonawcy prac konserwatorskich...

100 obwodnic w 10 lat

26 Luty 2020 
14 lutego rozpoczęły się konsultacje publiczne dotyczące projektu programu budowy 100...

Dla małych i średnich firm

Data publikacji: 03-01-2007 Autor: Bartłomiej Kostrzewa

W latach 2007-2013 wsparcie z funduszy strukturalnych dla polskich przedsiębiorców będzie dostępne zarówno w programach krajowych, jak i regionalnych. Te pierwsze dla małych i średnich firm są jednak raczej nieosiągalne. Z jakich więc skorzystać?

Wstrukturze podmiotów gospodarczych w Polsce ponad 99 proc. stanowią mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które wytwarzają ponad 70 proc. produktu krajowego brutto (PKB). Już choćby z tego względu sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w nowym okresie programowania, czyli w latach 2007-2013, wydaje się być jednym z największych potencjalnych beneficjentów pomocy unijnej w Polsce. Niewątpliwie ma to związek z realizacją Strategii Lizbońskiej, która – w najbardziej ogólnym ujęciu – zakłada do roku 2010 uczynienie z Unii Europejskiej wiodącej gospodarki świata. Coraz mniejsze szanse na osiągnięcie tego założenia spowodowały zwiększenie nakładów na przedsiębiorczość oraz położenie nacisku na innowacyjność, która zapewnia postęp technologiczny i przewagę konkurencyjną. Dlatego też znaczna część środków przeznaczonych na przedsiębiorczość, zamiast bezpośrednio dofinansowywać inwestycje podmiotów gospodarczych, zasili uczelnie, jednostki badawczo-rozwojowe, różnego typu instytucje otoczenia biznesu. Bezpośrednia pomoc finansowa dla sektora MSP nie będzie mogła być jednak udzielona wszystkim chętnym. Trudności może również sprawiać odnalezienie właściwego programu, w który najlepiej wpisze się planowane przez przedsiębiorcę przedsięwzięcie.

Programy Operacyjne

W ramach nowej perspektywy finansowej 2007-2013 wsparcie przedsiębiorczości będzie dostępne zarówno w programach krajowych, jak i regionalnych. Programy Operacyjne tworzone są na poziomie krajowym, co ma miejsce i w obecnym okresie programowania. Najważniejszy dla sfery przedsiębiorczości jest Program Operacyjny „Innowacyjna gospodarka”. Głównym jego celem jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. Na program ten przeznaczono 7004,9 mln euro, co stanowi 11,7 proc. ogółu środków na realizację polityki spójności w Polsce. Program ten ukierunkowany jest na innowacyjne przedsięwzięcia, tworzące nową jakość i wartość dodaną. Sektor MSP ma jednak niewielkie szanse na pozyskiwanie środków z tego programu, gdyż generalnie wspiera on duże przedsięwzięcia i jedynie w priorytecie 4 „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia” mali i średni przedsiębiorcy mają szansę otrzymać dofinansowanie na realizację nowych inwestycji o minimalnej wartości powyżej 2 mln euro. Wielkość inwestycji może jednak skutecznie studzić zapał małych i średnich przedsiębiorców do sięgania po środki z tego programu.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne