Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Błędny VAT w ofercie

Data publikacji: 02-01-2012 Autor: Anna Specht-Schampera, Wojciech Chwastyk
Tagi:    podatek vat

Spór dotyczący zastosowania niezgodnej z właściwymi przepisami podatkowymi stawki podatku od towarów i usług w ofercie został rozstrzygnięty. Stanowi to błąd w obliczeniu ceny, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 6 pzp.

Przedmiotem oceny i porównania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp, w związku z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (DzU nr 97, poz. 1050 ze zm.), dalej: uoc, jest cena brutto.

Dotychczasowe spory

W doktrynie i orzecznictwie, na przestrzeni ostatnich kilku lat, istniała różnica zdań co do określenia konsekwencji błędnego wskazania przez wykonawców stawki podatku od towarów i usług (dalej: VAT), a przez to istnienia podstaw do odrzucenia oferty. Stąd wyłoniło się pytanie skierowane także do Sądu Najwyższego (dalej: SN), czy błędne, tj. niezgodne z właściwymi przepisami podatkowymi, ustalenie tej stawki może być utożsamiane jako błąd w obliczeniu ceny w rozumieniu art. 89 ust. 1 pkt 6 pzp. Przed rokiem 2010 r. orzecznictwo zespołów arbitrów, Krajowej Izby Odwoławczej (dalej: KIO) oraz sądów okręgowych odpowiadało na nie pozytywnie. Jednakże linia orzecznicza pod wpływem szeregu argumentów biorących swoje źródło w swobodzie wykonawcy, w jego dyskrecjonalnej władzy do określenia ceny, zmieniła się w 2010 r. (np. wyroki KIO o sygnaturach: KIO/UZP 887/10 i KIO/UZP 905/10, KIO 924/10, KIO 1053/10 i podsumowujący spór – wyrok z dnia 4 stycznia 2011 r., KIO 2746/10). Stanowiska odmienne były odosobnione (zob. wyroki KIO o sygnaturach: KIO 1422/10, KIO 1538/10, KIO 1593/10, KIO 1721/10 i KIO 1746/10).

 

Obecnie w orzecznictwie doszło do kolejnego zwrotu ku pierwotnemu zapatrywaniu na skutki ustalenia błędnej stawki VAT. Za tradycyjnym ujęciem przyjmującym, że niezgodna z ustawą o podatku od towarów i usług stawka VAT podana w ofercie stanowi błąd w obliczeniu ceny, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 6 pzp, opowiedział się bowiem SN.

 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne