Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Forma zapłaty za zamówienie

Data publikacji: 03-01-2007 Autor: Franciszek Firmuga

Czy podstawowym elementem zamówienia publicznego jest odpłatność, czyli z uzasadnienia wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 czerwca 2006 r. (II GSK 93/06).

Zgromadzenie Związku Komunalnego Gmin upoważniło zarząd związku do użyczenia na okres 20 lat spółce nieruchomości gruntowych wraz z infrastrukturą techniczną, położonych na terenie gminy, w celu wybudowania ze środków spółki zakładu segregacji odpadów w ciągu dwóch lat od podpisania umowy użyczenia oraz zakładu unieszkodliwiania odpadów do końca 2006 roku.

 

16 października 2002 r. Związek Komunalny Gmin, reprezentowany przez przewodniczącego zarządu i członka tego zarządu, zawarł ze spółką stosowną umowę użyczenia, na podstawie której spółka w zamian za wykonanie wymienionych obiektów i ich wykorzystywanie do segregacji i unieszkodliwiania odpadów nabyła prawo do nieodpłatnego użytkowania gruntów, na których zlokalizowane było wysypisko odpadów, i do pobierania opłat za odbiór odpadów.

 

Najwyższa Izba Kontroli, w wyniku przeprowadzonego postępowania, zawiadomiła rzecznika dyscypliny finansów publicznych o naruszeniu dyscypliny przez przewodniczącego zarządu i członka zarządu związku, polegającemu na zawarciu umowy bez stosowania procedur przewidzianych dla udzielania zamówień publicznych. Argumenty zawarte w zawiadomieniu podzielił rzecznik dyscypliny finansów publicznych i złożył do komisji orzekającej wniosek o ukaranie przewodniczącego i członka zarządu związku (obwinionych).

 

Komisja orzekająca orzeczeniem z dnia 10 maja 2004 r. uznała obwinionych za winnych nieumyślnego naruszenia dyscypliny finansów publicznych w rozumieniu art. 138 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (DzU z 2003 r., nr 15, poz. 148 z późn. zm.), polegającego na zawarciu umowy, na podstawie której spółce powierzono wykonywanie zadań z zakresu gospodarki komunalnej bez stosowania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, co stanowiło naruszenie zasady postępowania ustalonej w art. 12a ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (DzU z 2002 r., nr 72, poz. 664 z późn. zm.) w związku z art. 3 ust. 1 i art. 5 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (DzU z 1997 r., nr 9, poz. 43 z późn. zm.), a obecnie stanowi naruszenie zasady ustalonej w art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne