Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

PPP i dofinansowanie UE

26 Luty 2020 
Spalarnie odpadów, które mają powstać w Gdańsku i Olsztynie w formule PPP, realizowane...

Prace konserwatorskie w...

26 Luty 2020 
Muzeum Auschwitz ogłosiło przetarg w celu wyłonienia wykonawcy prac konserwatorskich...

100 obwodnic w 10 lat

26 Luty 2020 
14 lutego rozpoczęły się konsultacje publiczne dotyczące projektu programu budowy 100...

Konkurs po nowelizacji

Data publikacji: 03-01-2007 Autor: Teresa Kowalska

Choć nie jest to procedura służąca udzieleniu zamówienia, to jednak zmiana prawa zamówień publicznych uwzględniła w tej kwestii konieczność wprowadzenia przesłanek unieważnienia konkursu, takich jak w przypadku standardowych procedur.

Zasady przeprowadzania konkursów określają art. 110–127 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp).

 

Ustawa określa jedynie przykładowy zakres czynności, które mogą być przedmiotem konkursu. Może być nim w szczególności praca z zakresu planowania przestrzennego, projektowania urbanistycznego, architektoniczno-budowlanego oraz przetwarzania danych. Oznacza to, że przedmiotem konkursu może być również wykonanie innych prac, które są objęte ochroną praw wyłącznych jej autorów (uczestników konkursu). Obszar prawa autorskiego reguluje ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: DzU z 2000 r., nr 80, poz. 904 z późn. zm.) stanowiąca, iż przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).

Łączna wartość wszystkich nagród

Ustawa nie nakłada obowiązku organizowania konkursów, dlatego to od decyzji zamawiającego zależy, czy postępowanie o udzielenie zamówienia będzie chciał poprzedzić procedurą konkursową. Podkreślić należy, że konkurs nie może być samodzielną podstawą do udzielenia zamówienia publicznego. Skoro celem konkursu będzie realizacja zamierzenia zawartego w wybranej pracy konkursowej, to będzie on tylko częścią procedury przewidzianej przy udzielaniu zamówień publicznych. Jeśli zamawiający określił, że nagrodą w konkursie będzie zaproszenie autora wybranej pracy konkursowej do negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki, to należy przeprowadzić odrębną procedurę o udzielenie zamówienia (zgodnie z przyjętym wcześniej trybem).

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne