Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Jak ustalić wartość szacunkową zamówienia

Data publikacji: 03-01-2007 Autor: Urszula Lisiecka
Autor: P. Kanarek

Jednym z podstawowym obowiązków zamawiającego w trakcie przygotowywania postępowania jest właściwe oszacowanie wartości przedmiotu zamówienia. Niezachowanie w tej kwestii należytej staranności może mieć wiele negatywnych skutków.

D o najważniejszych zadań zamawiającego należy m.in. ustalenie wartości szacunkowej zamówienia, która powinna obejmować całkowite koszty związane z wykonaniem zamówienia publicznego, bez podatku od towarów i usług, ustalone z należytą starannością (art. 32 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – dalej: Pzp), czyli starannością ogólnie wymaganą w stosunkach danego rodzaju. Czynność ta wymaga zachowania odpowiedniej kolejności w poczynaniach osób przygotowujących procedury o zamówienia publiczne. Ustalenia te winny być dokonane po określeniu potrzeb obejmujących rodzaj asortymentowy (dostawa, usługa, robota budowlana), kwalifikację rodzaju (art. 6 i 34 Pzp), określenie zakresu rzeczowego, ilości oraz wymagań bezpośrednio związanych z wykonaniem przedmiotowego zamówienia.

Wpływ wartości szacunkowej na działania zamawiającego

Odpowiedzialność związana z przygotowaniem zamówienia sprowadza się przede wszystkim do zadbania, by przygotowujący posiadali niezbędną wiedzę dotyczącą wszystkich aspektów związanych z przedmiotem zamówienia. Czynności te – prawidłowo wykonane – w znacznym stopniu warunkują poprawność i sprawny przebieg prowadzonych procedur.

 

Należy przy tym pamiętać, że nie można wartości zamówienia zaniżać oraz dzielić na części w celu uniknięcia stosowania przepisów prawa zamówień publicznych (art. 32 ust. 2 Pzp), a w przypadku zamierzenia udzielenia w następstwie zamówienia podstawowego zamówień uzupełniających uwzględnienia także wartości tychże zamówień.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne