Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Jak ustalić wartość szacunkową zamówienia

Data publikacji: 03-01-2007 Autor: Urszula Lisiecka
Autor: P. Kanarek

Jednym z podstawowym obowiązków zamawiającego w trakcie przygotowywania postępowania jest właściwe oszacowanie wartości przedmiotu zamówienia. Niezachowanie w tej kwestii należytej staranności może mieć wiele negatywnych skutków.

D o najważniejszych zadań zamawiającego należy m.in. ustalenie wartości szacunkowej zamówienia, która powinna obejmować całkowite koszty związane z wykonaniem zamówienia publicznego, bez podatku od towarów i usług, ustalone z należytą starannością (art. 32 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – dalej: Pzp), czyli starannością ogólnie wymaganą w stosunkach danego rodzaju. Czynność ta wymaga zachowania odpowiedniej kolejności w poczynaniach osób przygotowujących procedury o zamówienia publiczne. Ustalenia te winny być dokonane po określeniu potrzeb obejmujących rodzaj asortymentowy (dostawa, usługa, robota budowlana), kwalifikację rodzaju (art. 6 i 34 Pzp), określenie zakresu rzeczowego, ilości oraz wymagań bezpośrednio związanych z wykonaniem przedmiotowego zamówienia.

Wpływ wartości szacunkowej na działania zamawiającego

Odpowiedzialność związana z przygotowaniem zamówienia sprowadza się przede wszystkim do zadbania, by przygotowujący posiadali niezbędną wiedzę dotyczącą wszystkich aspektów związanych z przedmiotem zamówienia. Czynności te – prawidłowo wykonane – w znacznym stopniu warunkują poprawność i sprawny przebieg prowadzonych procedur.

 

Należy przy tym pamiętać, że nie można wartości zamówienia zaniżać oraz dzielić na części w celu uniknięcia stosowania przepisów prawa zamówień publicznych (art. 32 ust. 2 Pzp), a w przypadku zamierzenia udzielenia w następstwie zamówienia podstawowego zamówień uzupełniających uwzględnienia także wartości tychże zamówień.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne