Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Pakiet wolnościowy

27 Listopad 2019 
Prawo budowlane ma się stać proobywatelskie, deregulacyjne i wolnościowe – taki cel...

Realizacja programów unijnych

27 Listopad 2019 
Portal Funduszy Europejskich opublikował dane dotyczące postępów w realizacji programów...

Zmiana ustawy o zasadach...

27 Listopad 2019 
6 listopada 2019 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach...

Co można uzupełnić (cz. 2)

Data publikacji: 03-01-2007 Autor: Jacek Jerka

Obowiązek wezwania do uzupełnienia dokumentów uzależniony jest od ich braku lub zawartych tam błędów, nie zaś od faktu, czy nie spełniają wymagań formalnych lub też ich treść nie potwierdza spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Pierwszą część artykułu („Przetargi Publiczne”, nr 12, grudzień 2006) zakończyłem stwierdzeniem, że art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp) dopuszcza możliwość odstąpienia przez zamawiającego od obowiązku wezwania wykonawców do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów tylko wtedy, gdy mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Z tego też względu w każdym innym przypadku, gdy wykonawca:

 

  1. nie złoży dokumentu potwierdzającego spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub
  2. złoży dokument potwierdzający spełnianie warunków udziału, który zawiera błędy,

 

wówczas zamawiający jest zobowiązany do wezwania wykonawców o ich uzupełnienie w wyznaczonym terminie.

Konsekwencje prawne

Nałożenie na zamawiającego normą bezwzględnie wiążącą obowiązku wezwania wykonawców do uzupełnienia oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 Pzp, ma umożliwić wykonawcy złożenie oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, tak aby zamawiający mógł dokonać wyboru oferty wykonawcy, który będzie w stanie wykonać zamówienie.

 

Zapewnieniu realizacji tego celu służy przyznanie wykonawcy uprawnienia do uzupełniania dokumentów, co pozwoli mu zarówno potwierdzić spełnienie warunków udziału w postępowaniu, jak również spełnić samoistny warunek udziału w postępowaniu, jakim jest złożenie niezawierających błędów oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

 

Zastrzeżenie zawarte w art. 24 ust. 2 pkt 3 Pzp oraz nakaz zawarty w art. 26 ust. 3 Pzp mają skutecznie chronić interes wykonawcy (ograniczenie możliwości eliminowania z postępowania z powodów formalnych, nie dotyczących wadliwości oferty), jak również zapewnić realizację interesu publicznego i zamawiającego, jakim jest możliwie szybki wybór oferty najkorzystniejszej i ograniczenie zjawiska unieważnienia postępowań.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne