Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Wyjaśnianie i modyfikacja siwz

Data publikacji: 03-01-2007 Autor: Danuta Jaskulska
Tagi:    siwz
Autor: fot. Ingram Publishing

Jeżeli treść specyfikacji wydaje się wykonawcy niejasna czy też niezrozumiała, może on zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie poszczególnych jej zapisów. Niestety, zdarza się, że obie strony nie potrafią prawidłowo korzystać z tego prawa.

Wprzetargu na sprzątanie pomieszczeń w siedzibie zamawiającego wykonawca powziął pewne wątpliwości co do treści siwz i zatelefonował do jednego z członków komisji. Osoba ta, aczkolwiek upoważniona do kontaktów z wykonawcami, udzielając ustnie informacji nie czuła się w pełni odpowiedzialna za swoje słowa, co spowodowało w konsekwencji przykre dla wykonawcy następstwa. Wypowiedź ta zmieniła bowiem niektóre zapisy specyfikacji, gdyż poproszony o wyjaśnienia członek komisji przetargowej powołał się na zwyczaje panujące u zamawiającego oraz dotychczasowe procedury odbioru prac przez kierowników poszczególnych obiektów, nieopisane w siwz. Niestety – jak się potem okazało – procedury te zostały w ostatnim czasie zmienione, co znalazło odzwierciedlenie w specyfikacji, tyle że ich opis był nieprecyzyjny. Jakież było zdziwienie wykonawcy, gdy otrzymał pismo od zamawiającego, informujące, że jego oferta została odrzucona jako niezgodna z treścią specyfikacji. Przecież zrobił wszystko zgodnie ze wskazówkami udzielonymi telefonicznie przez członka komisji przetargowej. Oczywiście nie pomógł protest ani odwołanie do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Żaden z innych wykonawców nie przystąpił do postępowania toczącego się w wyniku wniesionego protestu ani też do postępowania odwoławczego po stronie protestującego. W opinii zamawiającego zapisy specyfikacji nie pozostawiały żadnych wątpliwości co do ich treści i każda niezgodność złożonej przez wykonawcę oferty z treścią siwz była podstawą do jej odrzucenia.

 

Wykonawca nie powinien zapominać, że prośba o wyjaśnienie specyfikacji jest wnioskiem, o którym mowa w art. 27 ust. 1 Pzp i należy ją sformułować zgodnie z wyborem zamawiającego – pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Forma pisemna zawsze jest dozwolona, natomiast faks lub droga elektroniczna mogą być stosowane tylko wtedy, jeśli w specyfikacji zawarte były stosowne zapisy, dopuszczające taką formę porozumiewania.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne