Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Wyjaśnianie i modyfikacja siwz

Data publikacji: 03-01-2007 Autor: Danuta Jaskulska
Tagi:    siwz
Autor: fot. Ingram Publishing

Jeżeli treść specyfikacji wydaje się wykonawcy niejasna czy też niezrozumiała, może on zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie poszczególnych jej zapisów. Niestety, zdarza się, że obie strony nie potrafią prawidłowo korzystać z tego prawa.

Wprzetargu na sprzątanie pomieszczeń w siedzibie zamawiającego wykonawca powziął pewne wątpliwości co do treści siwz i zatelefonował do jednego z członków komisji. Osoba ta, aczkolwiek upoważniona do kontaktów z wykonawcami, udzielając ustnie informacji nie czuła się w pełni odpowiedzialna za swoje słowa, co spowodowało w konsekwencji przykre dla wykonawcy następstwa. Wypowiedź ta zmieniła bowiem niektóre zapisy specyfikacji, gdyż poproszony o wyjaśnienia członek komisji przetargowej powołał się na zwyczaje panujące u zamawiającego oraz dotychczasowe procedury odbioru prac przez kierowników poszczególnych obiektów, nieopisane w siwz. Niestety – jak się potem okazało – procedury te zostały w ostatnim czasie zmienione, co znalazło odzwierciedlenie w specyfikacji, tyle że ich opis był nieprecyzyjny. Jakież było zdziwienie wykonawcy, gdy otrzymał pismo od zamawiającego, informujące, że jego oferta została odrzucona jako niezgodna z treścią specyfikacji. Przecież zrobił wszystko zgodnie ze wskazówkami udzielonymi telefonicznie przez członka komisji przetargowej. Oczywiście nie pomógł protest ani odwołanie do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Żaden z innych wykonawców nie przystąpił do postępowania toczącego się w wyniku wniesionego protestu ani też do postępowania odwoławczego po stronie protestującego. W opinii zamawiającego zapisy specyfikacji nie pozostawiały żadnych wątpliwości co do ich treści i każda niezgodność złożonej przez wykonawcę oferty z treścią siwz była podstawą do jej odrzucenia.

 

Wykonawca nie powinien zapominać, że prośba o wyjaśnienie specyfikacji jest wnioskiem, o którym mowa w art. 27 ust. 1 Pzp i należy ją sformułować zgodnie z wyborem zamawiającego – pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Forma pisemna zawsze jest dozwolona, natomiast faks lub droga elektroniczna mogą być stosowane tylko wtedy, jeśli w specyfikacji zawarte były stosowne zapisy, dopuszczające taką formę porozumiewania.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne