Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

LiveChat w PARP

30 Styczeń 2020 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowy kanał kontaktu z...

Sygnalizacja dla zapatrzonych...

30 Styczeń 2020 
Warszawa testuje nowe oznaczenia przejść dla pieszych, które wyświetlają na chodnikach...

Narzędzia do obliczania LCC

30 Styczeń 2020 
W ramach inicjatywy służącej szerszemu uwzględnianiu kosztów cyklu życia w zamówieniach...

Monitoring miejski

Data publikacji: 02-01-2012 Autor: Danuta Domżalicka

Zadania własne gminy obejmują m.in. sprawy ładu przestrzennego, porządku publicznego oraz bezpieczeństwa obywateli. Do ich wypełnienia coraz częściej, oprócz innych środków, wykorzystywany jest również miejski monitoring wizyjny.

System monitoringu składa się z kamer i medium transmisyjnego do przesyłu sygnału od kamer do centrum obsługi monitoringu, dalej: com. Najczęściej com lokalizowane jest w budynkach straży gminnej. Wyposaża się je w specjalistyczne, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania systemu urządzenia techniczne, np. w:

 

  1. zestawy komputerowe, serwery wideo (w przypadku wykorzystania kamer analogowych służą do kodowania analogowego sygnału wideo z kamer do standardu cyfrowego
    – kamery analogowe stają się kamerami cyfrowymi, tzw. IP – następuje modernizacja instalacji telewizji analogowej do postaci cyfrowej);
  2. rejestratory (urządzenia nagrywające);
  3. specjalistyczne oprogramowanie.

Wymogi monitoringu

Urządzenia te umożliwiają dalsze wykorzystanie – rejestrowanie i przetwarzanie – danych przesłanych z kamer w taki sposób, aby system monitoringu spełniał swój cel, a więc zapewniał bezpieczeństwo obywateli.

 

System monitoringu dla sprawnego działania wymaga zapewnienia stałego przesyłu sygnału od kamer do com oraz bieżącej konserwacji. Część samorządów realizuje powyższe zadania w ramach własnej działalności, tj. nie zleca ich zewnętrznym firmom, lecz posiada w swojej strukturze organizacyjnej odpowiedni wydział (komórkę lub jednostkę organizacyjną) odpowiedzialny za utrzymanie i sprawność systemu. Z kolei w przypadku zlecania przesyłu sygnału oraz bieżącej konserwacji monitoringu firmie zewnętrznej, konieczne jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyboru wykonawcy dla realizacji tych zadań.

Jak zamawiać przesył sygnału

Zamówienie przesyłu sygnału oraz bieżącej konserwacji monitoringu jest zamówieniem powtarzającym się okresowo. Oszacowania wartości zamówienia należy więc dokonać zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp.

 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne