Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Dysponowanie środkami z funduszu socjalnego

Data publikacji: 03-01-2007 Autor: Adam Wiktorowski
Tagi:    wadium

O konieczności stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przy wydatkowaniu środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych decyduje zaistnienie określonych przesłanek.

Art. 16 oraz art. 94 pkt 8 kodeksu pracy nakłada na pracodawcę zobowiązanie do prowadzenia – odpowiednio do swoich możliwości i warunków – działalności socjalnej, przy równoczesnym wymogu zaspokajania potrzeb bytowych i kulturalnych swoich pracowników. Instrumentem, który pozwala realizować powyższy obowiązek wobec pracowników, ich rodzin oraz byłych pracowników jest zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Podstawa prawna

Regulacja prawna dotycząca zasad tworzenia funduszu socjalnego oraz sposobu gospodarowania jego środkami zawarta jest w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (DzU z 1996 r., nr 70, poz. 335 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 14 marca 1994 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

 

Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych stanowi wyjątek od wyrażonej w kodeksie pracy zasady, że prowadzenie zakładowej działalności socjalnej jest zależne od możliwości finansowych i organizacyjnych pracodawcy.

 

Art. 3 tej ustawy nakłada na pracodawców obowiązek realizowania działalności socjalnej w określonym rozmiarze. Ustawa w tym zakresie nie nakłada takiego obowiązku tylko na małych pracodawców, którzy nie są jednostkami organizacyjnymi państwowej i samorządowej sfery budżetowej i zatrudniają maksymalnie do dwudziestu pracowników.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

Spis treści Numer niedostępny Zamów prenumeratę

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne